Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Tilta nestspēju ietekmējošo faktoru analīze” („Gājēju tilts pār Pilsētas kanālu Bastejkalnā Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā „Influencing Factors ‘Analysis of the Bridge Bearing Capacity” („The Pedestrian Bridge over the City Canal at Bastejkalns in Riga”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs prof. A.Paeglītis
Recenzents doc. P.Gode
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu)autore: Madara Andruce Bakalaura darba (ar inženierprojektu)vadītājs: RTU profesors, Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) temats: Tilta nestspēju ietekmējoši faktoru analīze (Gājēju tilts pār Pilsētas kanālu Bastejkalnā Rīgā). Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: Darba kopapjoms - 178 lpp Attēlu skaits 39 Tabulu skaits - 16 Izmantotās literatūras avotu skaits - 37 Rasējumu skaits - 14 Pielikumu skaits - 2 Bakalaura darbā (ar inženierprojektu) izmantoti materiāli: speciālā tehniskā literatūra, publikācijas, informācija no interneta. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek uzskaitīti galvenie ārējās vides faktori, kas var ietekmēt tilta konstrukcijas, apskatīti tilta konstrukcijās pielietotie materiāli un to īpašības, transporta slodžu pieaugums uz Latvijas ceļiem. Bakalaura darba ietvaros tiek pētīti un analizēti tiltu inspekciju rezultātā iegūtie dati par konstrukciju bojājumiem, un noteikti galvenie ārējās vides faktori, kas ir veicinājuši šo bojājumu rašanos. Galvenie secinājumi ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, var secināt, ka nav viena piemērotākā tiltu konstrukciju materiāla. Pareiza materiāla izvēle attiecīgajai vides iedarbības klasei var būtiski palielināt tilta kalpošanas laiku, respektīvi, tā nestspēja nesamazinās priekšlaicīgi. Inženierprojekts: Inženierprojekts izstrādāts gājēju tiltam. Darba ietvaros tiek izstrādāti trīs tilta konstrukciju varianti, veikti secinājumi par tiem un izvēlēts ģenerālvariants. Veikti galveno konstrukciju aprēķini.
Atslēgas vārdi Tilta nestspēju ietekmējošo faktoru analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Influencing Factors Analysis of the Bridge Bearing Capacity
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.01.2012 23:11:17