Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Biogāzes attīrīšanas metožu analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of biogas purification methods"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Ikaunieks
Recenzents A.Broks
Anotācija T.Ribalko maģistra darbā Biogāzes attīrīšanas metožu analīze tiek aprakstīts un salīdzināts biogāzes ražošanas process bioreaktorā un cieto atkritumu poligonā. Tiek veikta fermentācijas gāzes un poligona gāzes sastāvu analīze un attīrīšanas sistēmu salīdzinājums. Maģistra darbā aplūkotā tēma atspoguļo problēmu par biogāzes attīrīšanu no kaitīgiem piemaisījumiem līdz dabas gāzes kvalitātes sasniegšanai turpmākai biogāzes ievadīšanai dabas gāzes tīklos. Pirmajā daļā tiek aprakstītas biogāzes īpašības, izmantošanas iespējas un potenciālās CH4 emisijas daudzums. Otrajā daļā aplūkots biogāzes ražošanas process. Sīkāk aprakstīti un salīdzināti fermentācijas gāzes ražošanas process un atkritumu poligona gāzes veidošanas process. Trešajā daļa veltīta poligona gāzes un fermentācijas gāzes sastāvu analīzei. Tiek salīdzināti atkritumu poligonā Getliņi EKO, daļēji kontrolētā biodegradācijas procesā, iegūtās atkritumu poligonu gāzes un LLU mācību un pētījumu saimniecībā Vecauce kontrolētā biodegradācijas procesā, bioreaktorā iegūtās fermentācijas gāzes faktiskie sastāvi. Ceturtajā daļā aprakstītas esošas biogāzes attīrīšanas sistēmas cieto atkritumu poligonā Getliņi EKO un LLU mācību un pētījumu saimniecībā Vecauce. Tiek aplūkotas biogāzes attīrīšanas metodes un dots eksperimentāls risinājums pilnas un daļējas biogāzes plūsmas attīrīšanai no CO2. Piektajā daļā dots biogāzes vienas plūsmas un divu plūsmu attīrīšanas izmaksu salīdzinājums un novērtējums. Maģistra darba apjoms 78 lapas. Darbs satur 29 attēlus, 14 tabulas. Darbā tika izmantoti 36 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Biogāze, attīrīšana, poligonu gāze, fermentācijas gāze
Atslēgas vārdi angļu valodā Biogas, landfill gas, purification
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 15:32:55