Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izmantošanas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Revenue Use on Natural Resources Tax”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Dabas resursu nodoklis ir viens no svarīgākiem nodokļiem Latvijā, jo šis nodoklis ir atbildīgs par ekoloģijas piesārņojumu. Dabas piesārņojums mūsdienās ir ļoti aktuāla problēma. Ekoloģija vairāk un vairāk tiek piesārņota, bet visas darbības, kas tiek rīkotas tas novēršanai, ir nepietiekamas, tāpēc ir nepieciešama dabas resursu nodokļa piemērošanas pilnveidošana. Diplomdarba mērķis ir analizēt un paradīt dabas resursu nodokļa ietekmi uz ekoloģiju, noteikt iespējamos ietekmēšanas faktorus pirms un pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un mūsdienās, kā arī analizēt dabas resursu nodokļa ieņēmumu izmantošanu. Diplomdarba uzdevums ir izpētīt dabas resursu nodokļa uzskaites būtību: 1. no teorētiskā un praktiskā aspekta; 2. vietējā līmenī; 3. izpētīt galvenās ekoloģijas problēmas ar atsauci uz dabas resursu nodokli; 4. analizēt, cik lielie ir dabas resursu nodokļa ieņēmumi. Diplomdarbs izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas attiecas uz dabas resursu nodokļa uzskaiti un kontroli, literatūras izpēti, kā arī uz publikācijām mājas lapās. Diplomdarbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā apskatīts dabas resursu nodokļa skaidrojums un vispārīgs raksturojums, kā arī aprakstīts dabas resursu nodokļa raksturojums pirms un pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Nodokļa aprēķināšanas un nomaksas kārtība apskatīta otrajā nodaļā. Trešajā nodaļā sniegta informācija par dabas resursu nodokļa ieņēmumiem valsts un pašvaldības budžetos. Ar dabas resursu nodokli saistītas ekoloģiskās problēmas Latvijā tiek apskatītas ceturtajā nodaļā. Darba gaitā gūtās atziņas, kas tiek formulētas secinājumos un priekšlikumos. Darba apjoms ir 61 lappuses, 4 pielikumi, 2 attēli, 7 tabulas un 2 formulas. Darba uzrakstīšanai izmantoti 17 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Dabas resursu nodoklis; ieņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Natural resource tax; revenue
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 14:57:29