Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Siltuma zudumu aprēķins un energoresursu pārvalde angāra tipa ēkai. Inženiertehniskais projekts
Nosaukums angļu valodā The Calculus of Heat Losses and Energy Source Management for a Hangar Type Building. Engineering Project
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Cimbale
Recenzents S.Vostrikovs
Anotācija Piedāvāta darba mērķis ir novērtēt angāra tipa celtnes siltumtehniskās īpašības un izdarīt secinājumus par līdzīgo būvju lomu reģiona un valsts ēku fondā. Ir izvirzīti vairāki uzdevumi veiksmīgai uzstādīta mērķa sasniegšanai. Pirmkārt, diplomdarbs balstās uz reāla projekta datiem visi enerģijas patēriņi, izvēlētais veikala aprīkojums un iekārtas, siltumapgādes veids, klientu plūsma, tirdzniecības un citu platību īpatsvars ir iepriekšnoteikti un nāk no pasūtītāja. Tiek veikts pilnvērtīgs projektēšanas darbs komunikāciju un siltumapgādes sistēmas jomā. Otrkārt, autors veic visas darbības ņemot vērā enerģētiskā un ekonomiskā lietderīguma principus. Mūsdienas, par labāko alternatīvo enerģijas avotu skaitās optimizācijas un pilnveidošanas darbība, kuras rezultāta palielinās ēkas, iekārtas vai procesa energoefektivitāte. Treškārt, tiek aplūkots gadījums, kad visas iekārtas un cilvēki (darbinieki un klienti) tiek uzskatīti par papildus siltuma avotiem. Dotie dati ļauj noteikt ēkas papildus siltuma pieplūdes, kas var samazināt tradicionālo kurināmo patēriņu, kā arī pietuvināt objektu pasīvas ēkas radītājiem. Diplomdarba tēma: Siltuma zudumu aprēķins un energoresursu pārvalde angāra tipa ēkai. Inženiertehniskais projekts., kas paredzēti Siltumenerģētikas un siltumtehnikas specialitātes studenta pārbaudei. Projekta mērķa un uzdevuma sasniegšanai tika ņemti visi esošie informācijas avoti: lekciju konspekti un prezentācijas, interneta resursi, literatūras izdevumi, kas saistīti ar siltumenerģētiku, kā arī prakses laikā gūtas iemaņas enerģētikas jomā. Teorētiskā daļa pamatojas uz Latvijas un ārzemju normatīvajiem aktiem apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomā. Nosacīti darbu var iedalīt divas daļās: pirmā sniedz plašāku informāciju par darba mērķi, parāda atbilstošās literatūras un likumdošanas aktu apskatu un analīzi, pamato turpmāk veikto darbu - aprēķinus un secinājumus; bet otrā - risina nostādītus uzdevumus. Darbā tika projektēti un izrēķināti apkures sistēma, karstā ūdensvada sistēma, ēkas esošie siltuma pārpalikumi, kas radās cilvēku vai veikala iekārtu darbības rezultātā. Lai pierādītu objekta projektējamo sistēmu pareizību, tika izrēķināta ekonomiska rentabilitāte. Darbs sastāv no 68 lapaspusēm skaidrojošā teksta, 42 tabulām, 8 attēliem, 31 pielikumiem, tika izmantoti 56 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Siltuma zudumu aprēķins un energoresursu pārvalde angāra tipa ēkai. Inženiertehniskais projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā The Calculus of Heat Losses and Energy Source Management for a Hangar Type Building.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2012 17:54:20