Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas nodokļu politikas pilnveidošana Eiropas Savienības kontekstā”
Nosaukums angļu valodā „Improvement of Latvian Tax Policy in Context of European Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Latvijas konkurētspēja attiecībā pret citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir ceļazīme uz plaukstošu Latvijas ekonomiku. Latvijai ir jāveido uzņēmējdarbību veicinoša vide, jāspēj noturēt emigrējošie iedzīvotāji, kā arī jāveicina Eiropas Savienības brīvā kapitāla piesaiste. Lai to izdarītu, vienkāršākais veids ir veidot konkurētspējīgu valsts nodokļu politiku attiecībā pret pārējām Eiropas Savienības valstīm, jārod kompromiss un jāveicina vispusēji izdevīga sadarbība starp darba devējiem, darba ņēmējiem un investoriem. Maģistra darba tēma: „Latvijas nodokļu politikas pilnveidošana Eiropas Savienības kontekstā”. Maģistra darbs izstrādāts no sekojošām daļām: Ievads, darba pētījuma izklāsts, secinājumi un priekšlikumi. Teorētiskajā daļā apskatīta brīva kapitāla kustības būtība un nodokļu politika Eiropas Savienībā, analizēta Latvijas nodokļu politika un pēc vispārpieņemtām ekonomikas zinātnes metodēm, tai skaitā analīzes, statistiskās un kvantitatīvās metodes, salīdzināta Latvijas nodokļu politikas konkurētspēja starp Baltijas valstīm, Zviedriju, Vāciju un Lielbritāniju. Maģistra darba hipotēze: Latvijas nodokļu sistēma rada būtiski atšķirīgu no citām Eiropas Savienības valstīm negatīvu fonu uzņēmējdarbības attīstībai, iedzīvotāju labklājībai un kapitāla piesaistei. Maģistra darba Mērķis: Salīdzinot ES valstu nodokļu politiku ar Latvijas nodokļu politiku, sniegt ieteikumus Latvijas nodokļu politikas izmaiņām, lai sasniegtu valsts mērķi – kļūt konkurētspējīgākiem preču ražošanā, piesaistīt ārvalstu kapitālu, celt iedzīvotāju labklājību. Maģistra darba izstrādes gaitā tiek pierādīta maģistra darba hipotēze un sasniegts darba mērķis, autors iesaka mainīt Latvijas nodokļu politiku mazinot nodokļu slogu darbaspēkam, lai preču ražošana kļūtu konkurētspējīgāka salīdzinājumā ar pārējam maģistra darbā aplūkotajām valstīm, mazināta darbaspēka emigrācija un veicināts finanšu pieplūdums. Maģistra darbā veiktā analīze pamatojas uz LR likumdošanu, zinātnisko literatūru, publiski pieejamiem statistikas datiem, publikācijām un interneta resursiem. Maģistra darbs sastāv no 97 lapaspusēm, tajā ietilpst 16 tabulas un 20 attēli.
Atslēgas vārdi Latvijas nodokļu politikas pilnveidošana Eiropas Savienības kontekstā
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Latvian Tax Policy in Context of European Union
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 23:49:48