Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for improvement of personnel selection and adaptation in a company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Ina Narnicka Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., B.psych. Iveta Ozoliņa-Ozola Diplomprojekta temats: „ Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts” Diplomprojekta apjoms: 80 lapas; darbā iekļautas 14 tabulas, 18 attēli un 5 formulas; darbam pievienoti 13 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 24 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, MK noteikumi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla atlasē, kā arī SIA Rīgas firmas „Perfis” nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par kokapstrādes uzņēmumu. Teorētiskajā daļā tika analizēta personāla vadības literatūra par personāla meklēšanu un atlasi, adaptāciju jaunā darba vietā, kā arī motivēšanu un noturēšanu uzņēmumā. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti par tēmām – Uzņēmuma personāla meklēšanas un atlases pilnveidošana, Jauno darbinieku adaptācijas procesa pilnveidošana un Uzņēmuma ražošanas personāla motivēšana un noturēšana. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Narnicka, I. Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja: Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. – 80 lpp
Atslēgas vārdi atlase adaptācija noturēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā search integration retention
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 11:20:22