Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas loma sabiedrības aizsardzībā”
Nosaukums angļu valodā “Customs Role in Society Protection”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Antona Matjusenko diplomdarba „MUITAS LOMA SABIEDRĪBAS AIZSARDZĪBĀ” mērķis ir noskaidrot muitas lomu sabiedrības aizsardzībā, veicot statistisko izpēti viltoto un aizliegto preču atklāšanā. Mērķa sasniegšanai, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Pamatojoties uz speciālo literatūru, iepazīties ar teorētiskajām atziņām par muitas funkcijām; 2. Izpētīt galvenās muitas aizsardzības funkcijas; 3. Raksturot muitas darbības metodes, sīkāk izpētot muitas kontroles veidus un tās riska analīzi; 4. Analizēt pašreizējo statistisko darbību viltoto un aizliegto preču atklāšanā un novēršanā; 5. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi efektīvai sabiedrības aizsardzībai un viltoto un aizliegto preču atklāšanai un novēršanai. Galvenās pētījumā izmantotās metodes bija teorētiskās izpētes metodes - literatūras un dokumentu analīze, un pētījuma izpētes metodes – statistiskā analīze. Diplomdarbs tika izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar muitas lomu sabiedrības aizsardzībā, viltoto un aizliegto preču novēršanu, kā arī speciālo literatūru, publikācijām un interneta resursiem.
Atslēgas vārdi Muita,kontrobanda,funkcijas,aizsardzība
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs,controband,functions,protection
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2012 00:01:40