Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Darba ņēmēju nodokļu sistēmas darbības efektivitāte Latvijā un ārvalstīs”
Nosaukums angļu valodā “Tax System Efficiency for Employees in Latvia and Foreign Countries”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Prof. K.Ketners
Recenzents Asoc.prof. V.Andrējeva
Anotācija Anotācija Miks Felsbergs, Diplomdarbs “ Darba ņēmēju nodokļu sistēmas darbības efektivitāte Latvijā un ārvalstīs”, Rīgas Tehniskā Universitāte, 2012.- 68 lpp. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus darba ņēmēja nodokļu sistēmas darbības efektivitātei Latvijā, vērtējot no darba samaksas ieturamos nodokļus un katra konkrētā nodokļa iekasētās summas izmantošanas efektivitāti gan valstī kopumā, gan saistībā ar katru nodokļu maksātāju. Diplomdarba mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi: 1. Izpētīt darba ņēmēja nodokļu sistēmas teorētiskos aspektus; 2. Raksturot iekasētā ienākuma nodokļa izlietošanas veidus; 3. Raksturot iekasēto sociālās apdrošināšanas iemaksu izlietošanas veidus; 4. Salīdzināt Latvijas nodokļu sistēmu ar citu valstu nodokļu sistēmu; 5. Analizēt iekasēto nodokļu galvenos izlietošanas veidus Latvijā un citās valstīs 6. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus; Diplomdarbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek raksturota darba ņēmēja darba samaksa, noskaidrojot, cik liela daļa no darba samaksas darba ņēmējam tiek novirzīta nodokļu nomaksai. Otrajā nodaļā tiek analizēta ienākuma nodokļa ieturēšanas kārtība.. Trešajā nodaļā tiek noskaidrota iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izlietojuma efektivitāte. Ceturtajā nodaļā tiek aplūkota sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas kārtība. Piektajā nodaļā tiek analizēta sociālās apdrošināšanas līdzekļu izlietošana konkrētiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un līdzekļu izlietojuma efektivitāte. Diplomdarba apjoms ir 68 lappuses, tas satur 7.tabulas, 14 attēlus un 45 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Darba ņēmēju nodokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax system
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 15:17:35