Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tirdzniecības centrs"
Nosaukums angļu valodā "Shopping center"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents A.Vība
Anotācija ANOTACIJA Diplomdarbs izstradats divas daas: petnieciska darba daa un inženierprojekta darba daa. Darba inženierprojekta daa tiek izstradats Tirdzniecibas centra projekts. Objekta planota atrašanas vieta ir Riga, Ebelmuižas iela 2. Planotais veikala apjoms ir 613.6m2. Ekai izstradats moderns arhitektoniskais risinajums, apre inati galvenie nesošie buvelementi (jumta parseguma siju klajs, nesošas kolonnas, pamatne, monolitie stabveida pamati). Apraksta daa doti buvorganizacijas un buvtehnolo ijas risinajumi, ka ari aprakstitas vides un darba aizsardzibas prasibas. Papildus izstradatas ari objekta lokalas tames un koptame, kalendarais grafiks, ka ari buvniecibas rasejumi. Petnieciskas daas temas nosaukums - Optimala pau risinajuma noteikšana Petijuma pirmaja daa apskatitas dažadu pau tehnolo iju priekšrocibas un trukumi. Otraja daa tika analizetas dzelzsbetona berzes pau ekonomiskaka risinajuma noteikšanas sakaribas. Apre ini tika veikti 22 dažadiem pau variantiem, mainot pau š ersgriezumu ar soli 2cm no 20cm lidz 40cm. Visi šie š ersgriezumi tika apskatiti pie 4 un 9 paiem rež oga. Eksperimentala slogojuma vertiba uz pau pamatiem tika pieemta, lai ta butu pielidzinama slodzei no 5-7 stavu biroju ekas. Darba kopejais apjoms ir 144 lapas. Darba teksta daa ir ievietoti 44 atteli, 25 tabulas un 32 literaturas avoti. Izstradati 8 rasejumi.
Atslēgas vārdi Pētnieciskā darbs "Optimāla pāļu risinājuma noteikšana". Inženierdarba tēma "Tirdzniecības centrs"
Atslēgas vārdi angļu valodā Research of optimal pile foundation. Shopping center
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2012 13:27:12