Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Noslēgierīču akās nomaiņa sadales gāzesvados
Nosaukums angļu valodā Replacement of well-based shut-off devices in gas distribution pipelines
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Māris Krastiņš
Recenzents Aldis Greķis
Anotācija Bakalaura darba ar projekta daļu mērķis veikt patstāvīgu pētījumu par noslēgierīču akās nomaiņu uz bezaku noslēgierīcēm sadales gāzesvadu sistēmās, noskaidrot un izvērtēt visus ar to saistītos procesus, finansiālos un inženiertehniskos aprēķinus, lai izpētes darbu beigās iegūtās zināšanas būtu iespējams pielietot reālā darbu izpildē. Bakalaura darba ietvaros: - Izpētīti ārējo gāzesvadu noslēgierīču veidi, to klasifikācija, tehnisko apkopju periodiskums un sastāvs; - Aprakstīti noslēgierīču bojājumu veidi un to remonts, kā arī rīcība noslēgierīču avārijas situācijās; - Apgūta noslēgierīču kopējā tehniskā stāvokļa izvērtēšanas metodika atbilstoši riska un tehniskā stāvokļa kritērijiem; - Izpētīti un salīdzināti tehniskie risinājumi noslēgierīču nomaiņas darbos gāzesvadu sistēmā atkarībā no tās uzbūves, kā arī tuvumā izvietoto gāzes patērētāju daudzuma un rakstura; - Apgūta T.D.Williamson un Ravetti iegriešanās un nosprostošanas iekārtu uzbūve, darbības principi un pielietojuma iespējas; - Aprēķinātas noslēgierīču nomaiņas un likvidācijas darbu izmaksas noslēgierīcēm akās no DN50 līdz DN500, kā arī salīdzināta šo darbu izmaksu diference; - Izpētītas aktuālākās problēmas noslēgierīču nomaiņas darbu izpildē rakšanas darbu izpilde apdzīvotās vietās un to saskaņošana, izpildes sezonalitāte, personāla profesionalitāte. Bakalaura darba projekta daļas ietvaros: - Apsekots un izvērtēts augstā spiediena gāzesvada DN500 noslēgierīces dziļajā akā PA-9810 Kurzemes prospektā 17, Rīgā, tehniskais stāvoklis atbilstoši izvērtēšanas metodikai; - Sastādīts noslēgierīces PA-9810 tehniskā stāvokļa slēdziens ar nolēmumu par tās nomaiņu uz jaunu bezaku noslēgierīci; - Sastādīts noslēgierīces PA-9810 nomaiņas darbu tehniskais uzdevums; - Aprēķinātas darbu izpildes un nepieciešamo materiālu izmaksas; - Balstoties uz AS Rīgas siltums siltuma centrāles Imanta gāzes patēriņa datiem, aprēķināti pagaidu apvadlīnijas hidrauliskie rādītāji, lai nodrošinātu patērētājam nepārtrauktu gāzes piegādi; - Sastādīts darbu izpildes plāns; - Uzrasēti darbu izpildei nepieciešamie rasējumi, kuros attēlots kopējais situācijas plāns, nosprostošanas īscauruļu novietne, pagaidu apvadlīnijas uzstādīšana un jaunās bezaku noslēgierīces izbūves skiču projekts.
Atslēgas vārdi Noslēgierīču akās nomaiņa uz bezaku noslēgierīcēm sadales gāzesvadu sistēmās
Atslēgas vārdi angļu valodā Replacement of well-based shut-off devices in gas distribution pipelines
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2012 15:28:35