Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Zobārstniecības nozares problēmas un perspektīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Challenges and prospects of dental industry in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., lekt. L. Kamola
Recenzents Dr. oec., prof.J. Saulītis
Anotācija Maģistra darba autore: Benita Rīkure Maģistra darba vadītāja: Līga Kamola, RTU lekt., Mg. oec. Maģistra darba temats: ”Zobārstniecības nozares problēmas un perspektīvas Latvijā” Maģistra darba apjoms: 99 lpp. datorsalikumā, darbā ietilpst 14 tabulas un 21 attēls. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs sastāv no 3 sadaļām. Pirmajā sadaļā tiek sniegts konkurētspējas jēdziena un to ietekmējošo faktoru teorētiska analīze, atsevišķi apskatot izpratnes par konkurētspēju attīstību atsevišķās ekonomiskajās teorijās, kā arī nozares analīzes teorētiskos aspektus un inovāciju lomu konkurētspējas veicināšanā. Otrajā sadaļā analizēta zobārstniecības nozares vēsture, uzsverot šīs nozares vēsturisko attīstību Latvijā, kā arī analizēts zobārstniecības nozares stāvoklis Eiropas Savienībā un atsevišķi Baltijas valstīs, pievēršot uzmanību šīs nozares saistībai ar vispārējo veselības aprūpes stāvokli Baltijā. Trešajā sadaļā analizēta zobārstniecības nozare Latvijā, atsevišķi analizējot likumdošanas ietekmi uz nozari. Kā piemērs apskatīts šīs nozares uzņēmums SIA „Krokus un Ko”, veicot tā mārketinga vides un stratēģijas analīzi, jaunu tehnoloģiju ieviešanas uzņēmumā ietekmi uz uzņēmuma vispārējiem rādītājiem. Sadaļas nobeigumā apkopotas problēmas nozarē un analizētas tās attīstības iespējas. Balstoties uz veikto analīzi un izpēti, izstrādāti atbilstoši secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: 42 literatūras un informācijas avoti – ekonomiskā literatūra, lekciju pieraksti, Latvijas Republikas tiesību akti, statistikas dati, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: veikta zobārstniecības nozares analīze Eiropas Savienībā, Baltijas valstīs un Latvijā, analizētas nozares uzņēmuma iekšējās vides stiprās un vājās puses, novērtētas uzņēmuma ārējās vides iespējas un draudi, izpētīts jaunu tehnoloģiju ieviešanas uzņēmumā iespaids uz tā konkurētspējas paaugstināšanu nozarē.
Atslēgas vārdi zobārstniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā dental industry
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 12:56:10