Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums HTML5 bagātināto interneta lietotņu iespēju analīze mobilo tiešsaistes risinājumu izstrādē
Nosaukums angļu valodā Analysis of HTML5 Rich Internet Application Capabilities for Development of Mobile Online Solutions
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Recenzents Dr. sc. ing. Jurijs Korņijenko
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt topošā HTML5 standarta un mobilo lietotu iespējas mobilo tiešsaistes risinājumu izstrādē. Darba teorētiskajā daļā ir sniegts pārskats par bagātināto interneta lietotu izstrādes tehnoloģijām, apskatot aktuālās tehnoloģijas un veicot to salīdzinājumu. Ir novērtēta HTML5 loma bagātināto interneta lietotu izstrādes jomā, kā arī īsi apskatītas nākotnes tendences, kur HTML5 sevi pozicionē kā vadošo standartu. Turpinājumā tiek sīkāk apskatīts HTML standarts ar ievirzi mobilo tiešsaistes risinājumu izstrādē, apskatot tā pirmsākumus un to, kā šis standarts ir attīstījies līdz topošajam HTML5 standartam. Ir izpētītas HTML5 galvenās īpašības, kas nozīmīgas mobilo risinājumu izstrādei, kā arī ar HTML5 saistītie izaicinājumi un nākotnes attīstības virzieni. Ir veikts arī pārskats par mobilajiem tiešsaistes risinājumiem, apskatot to savstarpējo salīdzinājumu un galvenās raksturīgās īpašības. Darba gaitā ir izstrādāti 3 mobilo lietotu prototipi uz HTML5 balstīta mobilā tīmekļa vietne, Android platformas mobilā lietotne un mobilā hibrīdlietotne. Ir veikts šo prototipu kvalitatīvo kritēriju salīdzinājums un piedāvātas rekomendācijas mobilo lietotu izstrādes tehnoloģijas izvēlei. Ir izstrādāta arī metodika uz HTML5 bāzētu mobilo lietotu izstrādes procesam. Maģistra darbs ir izstrādāts uz 112 lapām un satur 4 galvenās nodaļas, kurās savukārt atrodamas 10 tabulas, 31 attēls, kā arī darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi HTML5, Android, bagātinātās interneta lietotnes, mobilās lietotnes, mobilās hibrīdlietotnes
Atslēgas vārdi angļu valodā HTML5, Android, Rich Internet Applications, mobile applications, mobile hybrid applications
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2012 22:56:22