Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Vecumnieku novada attīstību”
Nosaukums angļu valodā „Impact of EU structural funds on the development of Vecumnieki municipality”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektors U.Kamols
Recenzents Profesors, dr.oec. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba tēma: Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Vecumnieku novada attīstību. Bakalaura darba autore: Iluta Ķikure. Bakalaura darba vadītājs: Lektors. Mg. oec, Dipl. oec. Uldis Kamols Bakalaura darba apjoms: 60 lpp., 10 tabulas, 15 attēli, 40 izmantotās literatūras vienības un pievienots viens pielikums. Bakalaura darba mērķis: izpētīt Eiropas Savienības fondus un tā nozīmes un izpētīt Eiropas Savienības fondu Eiropas Reģionālais un attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Sociālais fonds (ESF) ietekmi uz Vecumnieku novada attīstību. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt, kas ir investīcijas un to būtība, to loma Latvijas ekonomikā; 2. Atrast un izpētīt informāciju un materiālus par Eiropas Savienības struktūrfondiem; 3. Atrast informāciju un vispārēju raksturojumu par Vecumnieku novadu un tā pašvaldībām; 4. Sagatavot aptaujas Vecumnieku novada iedzīvotājiem; 5. Aptaujāt Vecumnieku novada iedzīvotājus par Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmi uz Vecumnieku novada attīstību; 6. Apkopot un sagatavot aptauju rezultātus; 7. Izdarīt secinājumus un priekšlikumus. Darbs sastāv no četrām daļām, kas strukturētas atbilstoši izvirzītā mērķa un pildāmo uzdevumu kārtībai. Pirmajā daļā ir aprakstīta informācija par investīcijām to būtību un mērķiem, kā arī kāda ir investīcijas loma Latvijas ekonomikā. Otrajā daļā ir aprakstīti Eiropas Savienības fondu mērķi un to nozīmes. Izpētīts arī fondu finansējuma daudzums. Trešajā daļā ir aprakstīts vispārējs raksturojums par Vecumnieku novadu un tā pagastiem. Ceturtajā daļā ir analizēta un aprakstīta Eiropas Savienības fondu nozīme infrastruktūras un cilvēkresursu attīstība Vecumnieku novadā. Bakalaura darba noslēgumā autore, pamatojoties uz bakalaura darbā veiktajiem un apkopotajiem datiem, izdara secinājumus par Eiropas Savienības fondu ietekmi uz Vecumnieku novada attīstību un izteikt priekšlikumus turpmākai novada attīstībai. Bakalaura darbā ir izmantotas statistiskās un aptaujas metodes, kā arī literatūras analīze. Informācija tika iegūta arī no interneta.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Vecumnieku novada attīstību
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of EU structural funds on the development of Vecumnieki municipality
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 10:37:17