Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „PVN maksājumu analīze kravu pārvadājumu pakalpojumiem”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Value Added Tax Payment on Freight Traffic Services”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Tēmas aktualitāte: Viens no prioritārajiem komercdarbības sektoriem Latvijā ir kravu pārvadājumu nozare. Pievienotās vērtības nodoklis ir viens no svarīgākajiem nodokļiem Latvijā, jo ieņēmumi no tā iekasēšanas ir ievērojami. Diplomdarba mērķis: Izpētīt pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas teorētiskos un praktiskos aspektus transporta pakalpojumiem. Darba pētījuma objekts: SIA XXX, kas nodarbojas ar kravu autopārvadājumiem. Pētījuma priekšmets: SIA XXX pievienotās vērtības nodokļa maksājumu analīze, kas tiks veikta izmantojot SIA XXX nepublicētos materiālus periodā no 2007. gada līdz 2011. gadam. Lai sasniegtu diplomdarba izvirzīto mērķi, ir noteikti sekojoši uzdevumi: - izpētīt pievienotās vērtības nodokļa sistēmu Latvijā, lai noskaidrotu tā piemērošanu transportēšanas pakalpojumiem; - aprakstīt pievienotās vērtības nodokļa maksājumu politiku SIA XXX; - izpētīt PVN pamatlikmes palielināšanās ietekmi uz SIA XXX darbību kopumā, kā arī uz valsts ieņēmumiem; - veikt SIA XXX no transportēšanas pakalpojumu sniegšanas aprēķinātā PVN un priekšnodokļa salīdzinājumu, sniegt tā vērtējumu; - aprakstīt pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas īpatnības transporta uzņēmumā; - no iegūtās informācijas izstrādāt priekšlikumus SIA XXX darbības uzlabošanai. Diplomdarba izstrādē izmantoti: Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti, Ministru kabinetu noteikumi, ES Direktīva, mācību literatūra, metodiskie norādījumi, elektroniskie informācijas avoti, SIA XXX nepublicētie materiāli laikā no 2007. līdz 2011. gadam. Diplomdarba struktūra: Diplomdarbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīta Latvijas Republikas nodokļu sistēma un pievienotās vērtības nodokļa raksturojums, maksāšanas kārtība. Otrajā daļā tiks veikta SIA XXX pievienotās vērtības nodokļa maksājumu analīze. Trešajā daļā tiks aprakstītas pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas īpatnības transporta uzņēmumā. Apjoma raksturojums: Diplomdarbs sastāv no 3 daļām uz 64 lpp., 20 attēliem, 5 tabulām un 1 pielikuma. Darba praktiskā nozīme: Darbu varēs izmantot kā informatīvo materiālu nodokļu maksātāju izglītošanai.
Atslēgas vārdi PVN maksājumu analīze kravu pārvadājumu pakalpojumiem
Atslēgas vārdi angļu valodā PVN maksājumu analīze kravu pārvadājumu pakalpojumiem
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 13:17:25