Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Bērnu nams un rehabilitācijas centrs"
Nosaukums angļu valodā "Children
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs L.Pakrastiņš
Recenzents G.Šahmenko
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas par tēmu Šķiedrbetona konstrukciju darbība bīdē un inženierdaļas, kura ietver skolas rekonstrukcijas projektu. Pētnieciskās daļas mērķis ir identificēt šķiedrbetona galvenās īpašības un izpētīt, cik lielā mērā ar to ir iespējams aizvietot tradicionālo dzelzsbetonu. Literatūras apskata daļa sniedz ieskatu, kas ir šķiedrbetons, kādas ir tā priekšrocības un trūkumi un, galvenokārt, kāda ir tā darbība bīdē. Darbā definētas trīs visplašāk izmantotās šķiedrbetona aprēķina metodes uz bīdi (RILEM, FIB, EHE-08). Eksperimentālā daļā Rīgas Tehniskās Universitātes laboratorijā tika veikti testi uz bīdes pretestību 6 atsevišķām sijām ar universālās pārbaudes mašīnas FORM+TEST UPB 86200 palīdzību. Iegūtie eksperimentālie rezultāti ir salīdzināti ar teorētiskiem aprēķiniem (pēc literatūras daļā aprakstītām metodēm), lai varētu secināt aprēķina metožu atbilstību eksperimentāliem datiem. Inženierprojekta daļā tika realizēts skolas rekonstrukcijas projekts, kura ietvaros esošai skolas daļai tika piebūvēts vēl viens apjoms ar kopējo triju stāvu platību 4262.19 m2, kas atrodas Jelgavā, Akmeņu ielā 1. Rekonstrukcijas mērķis ir uzbūvēt papildus mācību klases, galveno aktu zāli un citas skolas vajadzībām nepieciešamās telpas. Par ēkas galvenajiem elementiem izvēlētas dzelzsbetona konstrukcijas. Inženierdaļas paskaidrojuma rakstā atspoguļoti ēkas vispārīgie arhitektūras risinājumi, teritorijas labiekārtojums, būvei izvirzāmās funkcionālās un drošības prasības, pasākumi drošības nodrošināšanai būvniecības un ekspluatācijas laikā. Tika veikts detalizēts kopnes, monolītā dzelzsbetona iecirkņa, kolonnas un kāpņu balstījuma mezgla konstrukciju aprēķins. Lai pierādītu šķiedrbetona kā konstruktīvā materiāla izmantošanas racionalitāti, tika veikts variantu salīdzinājums, kurā demonstrētas izmaksas, pielietojot tradicionālo dzelzsbetonu un šķiedrbetonu. Paskaidrojuma raksta tehnoloģiskā daļā ir atrisināti būvdarbu veikšanas organizācijas, darba aizsardzības, drošības tehnikas, kā arī vides aizsardzības jautājumi. Darba apjoms: 130 lpp, 31 attēls , 25 tabulas un 50 nosaukumu informācijas avoti, 10 A1 rasējumu lapas.
Atslēgas vārdi Šķiedrbetons, bīdes pretestība, bīdes pretestības aprēķina metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Fiber-Reinforced Concrete, Shear, Shear Calculation Methods
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2012 15:27:00