Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Korupcijas ietekme uz ekonomisko izaugsmi”
Nosaukums angļu valodā „Impact of corruption on economic growth”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. J. Saulītis
Recenzents Dr.oec. M. Šenfelde
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Korupcijas ietekme uz ekonomisko izaugsmi. Ņemot vērā izvirzītas tēmas plašumu, maģistra darba pētījums tika veltīts korupcijas mērīšanai un tās ietekmei uz ekonomisko izaugsmi. Maģistra darba autore ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadīšanas fakultātes studente Svetlana Petuhova. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir dr.oec., prof. Juris Saulītis. Maģistra darba zinātniskie konsultanti dr.oec., prof. Jože Damijans (Ļubļanas universitāte) un pētniece, MSc. oec Sandra Blagojeviča(Ļubļanas universitāte). Maģistra darbs tika izstrādāts Ļubļanas Universitātē, un tas sastāv no trīs daļām: Teorētiskās daļas, Analītiskās daļas un Zinātniski praktiskās daļas. Maģistra darba struktūra ir šāda. Teorētiskajā daļā ir apskatīta ekonomiskās izaugsmes un korupcijas teorija, kur korupcijas fenomens sabiedrībā tiek aplūkots kā viens no netiešiem ekonomiskās izaugsmes faktoriem. Tālāk, darba Analītiskajā daļā, tiek izpētīta sakarības analīzi starp ekonomisko izaugsmi, un tās faktoriem, un korupciju. Šī analīze ir balstīta uz vairāku zinātnisku darbu izzināšanu par pētāmo problēmu. Zinātniski praktiskā daļa iekļauj esošo korupcijas mērīšanas paņēmienu objektivitātes un uzticamības analīzi, kas ir balstīta uz valstu izlasi Latvija, Slovēnija un Somija. Balsoties uz šo analīzi, autore nonāk pie secinājumiem, ka esošie korupcijas mērīšanas paņēmieni nav pietiekoši objektīvi un uzticami, kā rezultāta, nav piemēroti objektīvai korupcijas ietekmes novērtēšanai uz ekonomisko izaugsmi. Beigās maģistra darba autore piedāvā vairākus priekšlikumus esošo korupcijas mērīšanas paņēmienu uzlabošanai. Ierosināti priekšlikumi ir apkopoti autores izstrādātajā grafiskajā modelī. Ņemot vērā maģistra darbā plašu skartu problēmu loku, beigās autore arī izsaka ierosinājumus nākotnes pētījumiem uz saistošo tēmu. Maģistra darbs sastāv no 117 lapām, neieskaitot pielikumus, tajā ievietotas 20 tabulas, 12 attēli un 5 formulas. Darbs ir papildināts ar 13 pielikumiem. Maģistra darbs ir izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Ekonomiskā izaugsme, korupcija
Atslēgas vārdi angļu valodā economic growth, corruption
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 15:18:11