Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Komerciālo kosmētisko mālu granulometriskā un minerālā sastāva noteikšana
Nosaukums angļu valodā Granulometry and mineral composition of commercial cosmetic clays
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing. A.Stunda-Zujeva
Recenzents Dr.geol. A.Stinkule
Anotācija Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, rezultātus un to analīzi, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes, un internets. Literatūras avoti ir latviešu, krievu un angļu valodā: izdoti no 1972. līdz 2011.g. Darba literatūras apskatā aprakstīti māli un mālu minerāli un to izmantošana kosmētiskiem un ārstnieciskiem mērķiem, granulometriskā sastāva noteikšanas metodes, suspensijas stabilitāti ietekmējoši faktori un mālu minerālā sastāva noteikšana ar rentgendifrakcijas analīzi. Darba eksperimentālajā daļā pētīts komerciālo kosmētisko mālu minerālais un granulometriskais sastāvs, lāzera difrakcijas granulometrijas parametru ietekme uz mālu granulometrisko sastāvu. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 58 lpp, 34 attēlus, 11 tabulas, 1 pielikumu, izmantoti 56 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kosmētiskie māli, minerālais sastāvs, granulometriskais sastāvs
Atslēgas vārdi angļu valodā Cosmetic clay, mineral composition, granulometric composition
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 15:02:43