Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Restorāna „TurKebab” franšīzes modeļa izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Franchising Model Development for the Restaurant “TurKebab”"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA A.Balodis
Recenzents Dr.oec.,doc. J.Caune
Anotācija ANOTĀCIJA Uresina J. „TurKebab” restorāna franšīzes modeļa izstrāde: Maģistra darbs/ J.Uresina, A.Balodis.– Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmejdarbība”, 2012. – 87 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 15 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 12 avoti latviešu, 8 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt TurKebab franšīzes modeli, par pamatu ņemot darbojošos biznesa modeli. Pirmajā darba daļā autore iepazīstina ar franšīzes teoriju, franšīzes vēsturi, avotiem, franšīzes priekšnoteikumiem, kā arī tiek izvērtēti franšīzes līgumu paraugi, tiek izskatīts, kā tiek modernizēti biznesa attiecību principi. Otrajā darba daļā tiek analizēta pašreizējā situācija uzņēmumā ar mērķi izvērtēt tās problēmas, kas saistītas ar iekšējo struktūru. Veikta novērošana, veidotas procesa kartes un identificēti nepieciešamie uzlabojumi pašreizējā biznesa modelī. Autore izpēta priekšnoteikumus veiksmīgas franšīzes veidošanā. Trešajā darba daļā autore izstrādā franšīzes modeli, tā izplatīšanas stratēģiju, un tiek veikti franšīzes efektivitātes aprēķini, kā arī tiek izveidots franšīzes attīstības plāns un arī izstrādāta rokasgrāmatas struktūra. Secinājumi un priekšlikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz autores veiktajiem pētījumiem un analīzi. TurKebab uzņēmējdarbība ir piemērota franšizēšanai ar nosacījumu, ka uzņēmumā franšīzes izstrādes procesā tiek sakārtota iekšējā vide un izstrādāta atbilstoša darbības rokasgrāmata potenciālajam franšīzes ņēmējam.
Atslēgas vārdi "Restorāna „TurKebab” franšīzes modeļa izstrāde"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Franchising Model Development for the Restaurant “TurKebab”"
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 20:23:30