Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Līzinga pakalpojumu attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Development of leasing services in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. I. Dovladbekova
Recenzents Lektors N.Balabka
Anotācija Bakalaura darba autors: Jūlija Panarada. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc.prof. I. Dovladbekova. Bakalaura darba temats: Līzinga pakalpojumu attīstība Latvijā Bakalaura darba apjoms: 73.lpp, 14 att., 8 tab. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Tiek izmantoti interneta resursi, literatūra un statistikas dati. Šajā darbā tiks apskatīts Latvijas līzinga tirgus, veicot ieskatu līzinga un līzinga darījumu būtībā pasaulē un Latvijā, statistiski izpētot šī pakalpojuma attīstību un tendences sākot ar 2000.gadu līdz pat 2011.gadam. Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīti privātpersonām un uzņēmumiem pieejamie līzinga veidi, to būtiskākās atšķirības un priekšrocības, kā arī aprakstīta informācija saistībā ar līzinga nozīmi ekonomikā. Tiks apskatīta līzinga tiesiskā regulēšana pasaulē un Latvijas likumdošanā. 1.daļā arī tiks noskaidrotas līzinga atšķirības no kredīta un līzinga ekonomiskās efektivitātes novērtēšana. Praktiskajā daļā tiks apskatīti līzinga attīstības rādītāji, līzinga portfeļa izmaiņas salīdzinot rādītājus, izvērtēts līzinga kopējais portfelis, arī attiecīgi pēc līzinga līguma veidiem, kā arī izvērtēta tirgus situācija, analizējot līzinga sadalījumu pēc līzinga ņēmēja darbības veida. Tiks izskatīti svarīgākie faktori, kuri ietekmē līzinga attīstību. Noteikt perspektīvas attiecībā pret līzinga attīstību nākotnē, priekšlikumus, kas pēc autora domām būtu jādara, lai uzlabotu līzinga piedāvājumu un to attīstību.
Atslēgas vārdi Līzings
Atslēgas vārdi angļu valodā Leasing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 10:18:33