Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Meldonija un gamma-butirobetaiīna farmaceitisko sāļu iegūšana un kristāliskā struktūra
Nosaukums angļu valodā Synthesis and crystal structure of meldonium and gamma-butyrobetaine pharmaceutical salts
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. phys. A. Mišņevs, Dr. chem. M.Plotniece
Recenzents Dr.chem. J.Millers
Anotācija Maģistra darba gaitā iegūti meldonija un gamma-butirobetaīna farmaceitiskie sāļi: fosfāti, sulfāti, borāti, oksalāti un saharināti, kopā 14 savienojumi kristāliskā formā. Ar monokristāla rentgenstruktūranalīzes metodi tika noteiktas šo sāļu molekulārās un kristāliskās struktūras. Konstatēts, ka meldonija molekulai cietā stāvoklī ir divas stabilas konformācijas. Meldonija molekulā R3N+N saites garums 1.472(2) ievērojami pārsniedz vienkāršās NN saites garuma standarta vērtību 1.452(2). Kristāliskās struktūras noskaidrošana ļāva izprast meldonija sulfāta un oksalāta higroskopiskuma iemeslus. Kristālisko struktūru zīmēšanai un rezultātu interpretācijai izmantotas datora grafiskās programmas Mercury, Ortep, ConQuest, FullProf un Kembridžas kristālisko struktūru datu bāze CCDC. Literatūras apskatā apkopota informācija par farmaceitisko sāļu iegūšanas metodēm, monokristāla rentgenstruktūranalīzi, pulvera rengendifrakciju, par polimorfismu un kokristāliem, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, SpringerLink, Scopus, CCDC un PubMed. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valoda, tā apjoms 77 lpp. Darbs satur 33 attēlus, 3 tabulas, izmantoti 97 literatūras avoti, pievienoti 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi MILDRONĀTS, GAMMA-BUTIROBETAĪNS, FARMACEITISKIE SĀĻI, RENTGENSTRUKTŪRANALĪZE
Atslēgas vārdi angļu valodā MILDRONATE, GAMMA-BUTIROBETAINE, PHARMACEUTICAL SALTS, X-RAY STRUCTURE ANALYSIS
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 11:53:51