Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības iekšējās uzraudzības pilnveidošana autoceļu uzturēšanas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Improvement of internal monitoring of labour protection in road maintenance companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs prof. J.Ieviņš
Recenzents prof. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darba autors : Jānis Siliņš. Maģistra darba tēma: Darba aizsardzības iekšējās uzraudzības pilnveidošana autoceļu uzturēšanas uzņēmumos. Maģistra darba zinātniskais vadītājs : Jānis Ieviņš Dr.oec., prof. Maģistra darbs sastāv no 92 lapām un ietver sevī 26 attēlus, 12 tabulas, 4 aprēķina formulas un 4 pielikumus. Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 25 informācijas avoti. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par darbinieku un darba devēju tiesībām un pienākumiem darba aizsardzības jomā, par darba aizsardzības organizācijas struktūru lielākajā no autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem valstī AS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, kā arī par darba vides risku apzināšanas, novērtēšanas, novēršanas vai mazināšanas metodēm. Maģistra darba analītiskajā daļā ir veikta Valsts Darba inspekcijas apkopoto statistikas rādītāju, par nelaimes gadījumiem darbā ceļu būves nozarē, izpēte un analīze, darbinieku aptaujas rezultātu apkopošana un analīze, kā arī pētīti un analizēti autoceļu uzturēšanas nozarē sastopmamie darbu veidi un biežāk sastopamie darba vides riska faktori, kas var radīt nelaimes gadījumus. Maģistra darba praktiskajā daļā darba autors izstrādāja nodarbināto, kas pārkāpuši darba drošības prasības, deprēmēšanas sistēmu, pielietojot darba aizsardzības koeficientu kā sistēmas uzturēšanas metodi. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem un darba vietu apsekošanas rezultātiem, tika veikta darba vietu apvienošana analogo darba vietu grupās, kā rezultātā būtiski samazinot dokumentācijas apjomu. Tika pilnveidota OHSAS 18001 atbilstības iekšējo auditu veikšanas procedūra, papildinot to ar korektīvo darbību kontroles pasākumiem. Secinājumu un priekšlikumu daļā noskaidrotas darba aizsardzības sistēmas nepilnības uzņēmumā un doti problēmu iespējamie risinājumi. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzības iekšējās uzraudzības pilnveidošana autoceļu uzturēšanas uzņēmumos.
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Internal Supervision of Labour Protection in Motorroad Maintenance Enterprises.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 09:21:58