Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Darba aizsardzības sistēmas izveidošanas un ieviešanas ekonomiskie aspekti būvniecības uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Economic aspects for development and implementation of labour protection system in a construction company“
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.darb.aizs., lekt. J.Bartušauskis
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. V.Urbāne
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Arina Gorbante Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. DA. Jānis Bartušauskis Bakalaura darba temats: Darba aizsardzības sistēmas izveidošanas un ieviešanas ekonomiskie aspekti būvniecības uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: 65 lpp, 20 tab., 4 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: : Darbā izmantoti 22 avoti, no kuriem 13 ir interneta resursi. Tika izmantoti likumi un LR MK noteikumi, kā arī izmantota literatūra par darba aizsardzību un veselību darbā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba pirmā daļā ir aprakstīta darba aizsardzības teorētiska puse, noskaidrots kā organizē darba aizsardzību būvniecības uzņēmumos. Darba otrā daļā ir aprakstīta darba aizsardzības politika uzņēmumā SIA Ostas Celtnieks, kā arī darba autore noskaidroja un izanalizēja SIA Ostas Celtnieks darba aizsardzības efektivitāti un ar tās uzturēšanu saistītas izmaksas, kas uz doto brīdi sastāda 0.6% no neto apgrozījuma. Izanalizējot uzņēmuma darbību, ir skaidri redzams, ka darba aizsardzībai ir pievērsta liela uzmanība, un tā darbojas pietiekami efektīvi, tomēr, pēc autores novērojumiem ir daži trūkumi, uz kuriem autore sniedza vairākus priekšlikumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Gorbante A.. Darba aizsardzības sistēmas izveidošanas un ieviešanas ekonomiskie aspekti būvniecības uzņēmumā: Bakalaura darbs/Darb. vadītājs Mg. DA., lekt. Bartušauskis J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 65 lpp.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzības sistēmas izveidošanas ekonomiskie aspekti būvniecības uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic aspects for development of labour protection system in a construction company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 12:57:31