Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "SAMC" "
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in "SAMC" Ltd "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Ingars Pilmanis
Recenzents Dr.sc.ing.,docente Iveta Mežinska
Anotācija ANOTĀCIJA Ezeriņa K. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „SAMC” : Bakalaura darbs / K. Ezeriņa, I. Pilmanis. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2012.- 68 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti četri attēli un vienpadsmit tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 11 – angļu valodā. Darbam pievienoti seši pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidot organizācijas darbību atbilstoši Eiropas standartizācijas un Eiropas elektrotehnikas standartizācijas komiteju izstrādātās rokasgrāmatas (20) prasībām. Pirmajā darba daļā tika aprakstīta kvalitātes vadība un standartizācija, to jēdzieni, raksturotāji un mijiedarbība. Aprakstīta izvēlētā metode, kuru autore izmantoja analītiskajā un praktiskajā daļā. Otrajā darba daļā tika izpētīts uzņēmums, tā darbība un kvalitātes vadība. Tika veikta CEN-CENELEC rokasgrāmatas analīze un, atbilstoši rokasgrāmatas kritērijiem, uzņēmuma iekšējais audits, ar kura palīdzību definētas problēmas. Trešajā darba daļā tika veikti secinājumi, izveidots priekšlikumu plāns identificēto problēmu risināšanai, izvēlēto risinājumu iespējamā īstenošana un izmaksas. Nozīmīgākie priekšlikumi nospraustā mērķa sasniegšanai ir divu jaunu darbinieku pieņemšana darbā un jaunas IT sistēmas izveide. Izstrādātā priekšlikumu plāna pilnīgas izpildes rezultātā, autore secina, ka uzņēmums izpildītu visus CEN-CENELEC rokasgrāmatas (20) kritērijus un tā darbība kļūtu atbilstoša Eiropas attīstītāko valstu standartizācijas organizāciju līmenim.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality Management System, improvement
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2012 23:19:30