Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma tirgus attīstības nozīmīgākās tendences Baltijas valstīs
Nosaukums angļu valodā The most significant trends of real estate market development in the Baltic States
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Tatjana Tambovceva
Recenzents Mg.oec. Anna Kalniņa
Anotācija Dmitrijs Maļcevs. Maģistra darba nosaukums: „Nekustamā īpašuma tirgus attīstības nozīmīgākās tendences Baltijas valstīs”, Rīga, 2012. – (82 lpp., 28 attēli,19 tabulas, 39 bibliogrāfiskie nosaukumi). Maģistra darbs ir veltīts nekustamā īpašuma tirgus ietekmējošo faktoru analīzei un nākotnes tendenču prognozēšanai. Nekustamā īpašuma tirgus pēdējo gadu laikā ir attīstījies ļoti dinamiski, ir bijuši gan strauji cenu pieaugumi, gan arī cenu kritumi. Nekustamo īpašumu tirgum ir arī būtiska nozīme tautsaimniecībā, kas nozīmē, ka tā izpēte ir aktuāla un noderīga. Bieži vien tiek mēģināts prognozēt gan ekonomikas, gan arī nekustamā īpašuma tirgus iespējamos attīstības virzienus, taču ne vienmēr šīs prognozes izpildās. Maģistra darba mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma tirgus attīstības nozīmīgākās tendences Baltijas valstīs, kā arī izanalizēt nekustamā īpašuma tirgus svarīgāko attīstības faktoru prognozes, izmantojot vidējo aritmētisko un aproksimācijas metodi. Darba analītiskajā daļā darba autors ir identificējis svarīgākos nekustamā īpašuma tirgu ietekmējošos faktorus un apkopojis dažādus nekustamā īpašuma ietekmējošo faktoru statistiskos datus. Darba teorētiskajā daļā ir detalizēti aprakstīti nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie faktori, kas dod iespēju precīzāk un detalizētāk izprast identificētās problēmas, kā arī atklāts un aprakstīts darba objekts. Darba praktiskājā daļā darba autors veic Baltijas nekustamā īpašuma tirgus svarīgāko ietekmējošo faktoru prognozēšanu un analīzi, izmantojot vidējo aritmētisko un aproksimācijas metodi. Šajā daļā tiek veikts arī iegūto rezultātu apkopojums un analīze.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, Real estate market
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 11:08:11