Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums OptQuest līdzekļa izmantošana zelta atradnes iekraušanas-izkraušanas operāciju optimizācijā
Nosaukums angļu valodā Application of OptQuest Software to Optimisation of Material Handling Operations at Goldmine
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
Recenzents Mg. sc. ing. Oļesja Večerinska
Anotācija Bakalaura darbā tiek realizēta zelta atradnes sistēmas tehnisko resursu izmantošanas optimizācija, izmantojot imitācijas modelēšanu. Optimizācijas veikšanai, tika izveidots zelta atradnes darbību imitējošais modelis Arena modelēšanas vidē, kā arī definēts optimizācijas uzdevums noteikt modelējamas sistēmas optimālās parametru vērtības. Bakalaura darbā tiek aprakstītas vairākas optimizācijas metodes: matemātiska metode lineārā programmēšana un meta-heiristiskas metodes: atkvēlināšanas imitācijas metode, meklēšana ar aizliegumiem, evolucionārie algoritmi, ģenētiskie algoritmi, skudru kolonijas optimizācijas metode. Imitācijas modelēšanā bāzētas optimizācijas realizācijai tika apskatīti vairāki optimizācijas līdzekļi, detalizēti tiek aprakstīta rīka OptQuest izmantošana zelta atradnes iekraušanas-izkraušanas darbu optimizācijā. Darba gaitā tika veikta iekraušanas-izkraušanas darbu optimizācija, balstoties uz definēto optimizācijas uzdevumu. Lai veiktu optimizāciju, tika izstrādāts optimizācijas modelis. Optimizācijas modelis sastāv no mērķa funkcijas, vadības mainīgajiem un ierobežojumiem. Definētie vadības mainīgie ir optimizējamie pētāmas sistēmas parametri: ekskavatoru skaits, drupinātāju skaits un kravas mašīnu skaits. Mērķa funkcija attēlo imitācijas modeļa mērķi matemātiskā veidā, un apskatāmajā situācijā to ir nepieciešams maksimizēt. Mērķa funkcija izskaidro sakarību starp iegūta materiāla daudzumu un izmantojamo kravas mašīnu skaitu un to izmaksām. Optimizācijas modelis tika realizēts OptQuest rīkā, kas meklē optimālo mērķa funkcijas vērtību, mainot vadības mainīgo vērtības un ievērojot definētos ierobežojumus. Iegūtie optimizācijas rezultāti tika izanalizēti, un balstoties tika noteikts optimālais kravas mašīnu, ekskavatoru un drupinātāju skaits. Izstrādāto optimizācijas modeli var izmantot, lai paaugstinātu pētāmas sistēmas darbības efektivitāti. Darba apjoms 75 lpp., 7 tabulas, 20 attēli.
Atslēgas vārdi optimizācija, imitācijas modelēšana, meta-heiristika, modelēšanas vide Arena
Atslēgas vārdi angļu valodā optimisation, simulation, metaheuristic, simulation environment Arena
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2012 15:23:22