Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Mazumtirdzniecības uzņēmuma attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Development project of a retail company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. N.Lāce
Recenzents Mg.oec., A.Prauliņš
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Mazumtirdzniecības uzņēmuma attīstības projekts. Darba tēmas aktualitāti un nozīmīgumu nosaka mazumtirdzniecības uzņēmumu lielais skaits Latvijā. Katrs uzņēmums vēlas augt, attīstīties un būt konkurētspējīgs, tāpēc uzņēmuma vadībai nopietna uzmanība ir jāpievērš plānošanai. Diplomprojekta mērķis ir mazumtirdzniecības uzņēmuma Madaras attīstības projekta izstrādāšana. Darbs sastāv no ievada, 5 daļām: analītiskās, ekonomiskās, tehnoloģiskās, darba aizsardzības, un grafiskās, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā ir raksturots uzņēmums, veikta vides analīze, noteikti riski un analizēti ekonomiskie rādītāji. Ekonomiskajā daļā ir izstrādāts mazumtirdzniecības veikala Madaras attīstības projekts, problēmsituācijas risinājuma organizatoriskais plāns, noieta veicināšanas stratēģija, noteiktas uzņēmuma paplašināšanas iespējas. Darba aizsardzības daļā ir novērtēti darba riski un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns risku novēršanai. Tehnoloģiskajā daļā ir izveidota zemnieku saimniecības Madaras mājas lapa. Grafisko daļu veido attēlojošie materiāli (19 lappuses, attēli, diagrammas, tabulas). Darba apjoms ir: 88 lappuses, 16 attēli, 44 tabulas, 5 pielikumi. Pētot un analizējot mazumtirdzniecības uzņēmumu Madaras, var secināt, ka zemnieku saimniecība ir konkurētspējīgs uzņēmums, uzņēmuma draudi ir vienlīdz stipri kā iespējas. Zemnieku saimniecībai ir iespējas attīstīties. Lai to izdarītu, diplomprojekta autore darbā ir izstrādājusi noieta veicināšanas stratēģiju un uzņēmuma paplašināšanas projektus: par kafejnīcas izveidošanu veikala ēkas brīvajās telpās un lopbarības tirdzniecības nodaļas atvēršanu.
Atslēgas vārdi Z.s Madaras- mazumtirdzniecības uzņēmums;iekšējā un ārējā vide;riski;attīstības stratēģija un plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā Farm Madaras-retail company,internal and external environment of risks,development strategy and plan
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2012 18:20:04