Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Kredīta un līzinga piedāvājumu novērtēšana auto transporta iegādei”
Nosaukums angļu valodā „Evaluation of credit and leasing proposals for purchasing motor vehicles“
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Inna Ivanova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: „Kredīta un līzinga piedāvājumu novērtēšana auto transporta iegādei ” Bakalaura darba apjoms: 58 lpp, 8 tab., 13 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā tika izmatoti kopumā 25 avoti, no tiem 11 grāmatu resursi un 14 elektroniskie resursi, kuros iegūta jaunākā informācija par kredītiem un līzingiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika apskatīts teorētiskais materiāls par kredītiem un līzingu, kā arī salīdzinātas to īpašības savā starpā. Izanalizēti četru banku piedāvātie kredīti un trīs līzinga kompāniju piedāvājumi un veikti aprēķini. Tika pierādīts, ka ar maziem ienākumiem ir grūti paņemt aizņēmumu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ivanova I. Kredīta un līzinga piedāvājumu novērtēšana auto transporta iegādei: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 58 lpp.
Atslēgas vārdi Kredīts un līzings
Atslēgas vārdi angļu valodā Credit and leasing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2012 06:56:37