Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Transporta uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for enhancing business performance of a transport company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Didenko
Anotācija ANOTĀCIJA Lidijas Milleres diplomprojekta tēma ir „Transporta uzņēmuma darbības pilnveidosanas projekts”. Darbs sastāv no septiņām daļām un pielikumiem. Analītiskā daļā tiek analizēta SIA „EuroTransLine” uzņēmējdarbība un atklāta jaunā autoparka nozīme salīdzinājumā ar uzņēmumā esošo. Šīs daļas ietvaros tiek analizēta transporta pakalpojuma attīstības tendence, tiek atklātas attīstības problēmas. Veiktās analīzes rezultātā ir izveidota uzņēmuma SVID analīze, kur ir apkopotas transporta pakalpojumu stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Pamatojoties uz šo apkopojumu, tiek definēta uzņēmuma pakalpojuma attīstības problēma un izvirzīti priekšlikumi tās risināšanai. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti un novērtēti analītiskajā daļā izvirzītie priekšlikumi. Šajā nodaļā tiek izstrādāti priekšlikumi palielināt uzņēmuma naudas līdzekļu apjomu, lai paaugstinātu likviditātes līmeni, atjaunot uzņēmuma autoparku, samazinot finanšu riska līmeni, paaugstināt pakalpojuma cenas vai samazināt uzņēmuma izmaksas, ar mērķi paaugstināt uzņēmuma rentabilitāti. Priekšlikumi tiek izstrādāti, izmantojot matemātiskos aprēķinus. Tehnoloģiskajā daļā tiek dots pielietoto izmantoto tehnoloģisko procesu un modeļu pamatojums un apraksts. Darba aizsardzības daļā ir aprakstīts autores prakses vietas organizēšanas process saskaņā ar darba aizsardzības noteikumiem. Šajā daļā tiek novērtēti darba riski un sniegti priekšlikumi darba vietas riksu novēršanai un uzlabošanai, pamatojoties uz darba vietas izmēru un risku analīzi darba vietā. Atsevišķā daļā ir doti galvenie secinājumi par analītiskajā daļā gūtiem rezultātiem un priekšlikumi, kas izriet no projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas un darba aizsardzības daļas. Sestajā daļā ir izmantoto resursu uzskaitījums. Septītā daļa ir grafiskā daļa, kurā ir iekļauts autora patstāvīgi veiktais darbs, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus (tabulas un attēti).
Atslēgas vārdi "Transporta uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Project for enhancing business performance of a transport company"
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2012 15:01:46