Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sešstāvu dzīvojamā ēka Stirnu ielā 7a, Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Six-storey dwelling house at Stirnu Street 7a in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents O.Gorbunovs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: pētnieciska daļa un inženierprojekta daļa. Diplomprojekta pētnieciskas daļas mērķis ir izanalizēt šūnbetonu izturību un ilgmūžību pret ekspluatācijas ietekmi. Pētnieciskā daļā tiek apskatīta šūnbetonu ilgmūžība, izvērtējot faktorus kuri iespaido materiāla kalpošanas laiku, galvenokārt materiāla pretestību veidojošie un ekspluatācijas faktori. Ievērtējot to, kā pētniecības materiāls sastāv no šūnveida porām un starpporu sieniņām, tiek apskatīta materiāla struktūras un vielu pārvietošanas īpašību kopēja mijiedarbība. Lai izvērtētu ekspluatācijas faktoru iedarbību tika apskatītas četras galvenās ietekmes: klimata, noguruma, atmosfēras un metāla korozijas ietekme. Būvēšanas izdevīguma izvērtēšanai galvenokārt tika ņemti vērā gāzbetona un putubetona blīvums, stiprība un salizturība. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāti konstruktīvi risinājumi sešstāvu dzīvojamai ēkai ar pagrabu Stirnu ielā 7a, Rīgā. Projektā tiek aprakstīti arhitektūras, konstrukciju un vispārtehnieskie raksturojumi, tiek veikts norobežojošas konstrukcijas siltumtehniskais aprēķins ka arī galveno nesošo konstrukciju aprēķins dzelzsbetona plakana pārseguma plātne, kolonna un pāļu pamats. Inženierprojektā tiek izveidots trīs pārseguma variantu salīdzinājums un pamatojoties uz to izvēlēta un aprēķināta pārseguma konstrukcija. Būvdarbu veikšanas organizācijas daļā tiek aprakstīta būvdarbu tehnoloģija, būvmašīnu pamatota izvēle, tiek aprēķināti energoresursi un ūdens pateriņš, kā arī sastādīts būvdarbu kalendārais plāns. Nobeigumā tika veikti tāmju aprēķini. Darbā: 170 lpp., 39 attēli, 39 tabulas, 2 pielikumi un diplomdarba izstrādei tika izmantoti 33 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Sešstāvu dzīvojama ēka, plakanie pārsegumi. Šūnbetonu ilgmūžības izvērtējums, gāzbetons, putubetons
Atslēgas vārdi angļu valodā Six-storey dwelling house, flat slabs. Evaluation of aerated concrete longevity,aerated, foamed conc
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 16:06:31