Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Pārvaldīšanas līguma ieviešanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Nosaukums angļu valodā The process of enforcing the contract of management in apartment houses
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof., Dr.oec. I.Geipele
Recenzents Mg.oec. A.Rebāne
Anotācija Diplomprojekta Pārvaldīšanas līguma ieviešanas process daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās mērķis ir radīt padziļinātu izpratni par pārvaldīšanas līgumu gan uzņēmuma klientiem, gan darbiniekiem. Tiks analizēta pašreizējā situāciju nekustamā īpašuma, konkrēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas jomā. Diplomprojekta izstrādes laikā autors piedāvās risinājumus, kā uzlabot uzņēmuma iekšējo komunikāciju un informācijas apriti, kā arī kā uzlabot uzņēmuma ārējo informācijas apriti. Tiks skaidrota pārvaldīšanas līguma būtība un tā funkcijas, kā tā noslēgšana vai nenoslēgšana ietekmē uzņēmumu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā autors analizē nekustamo īpašumu pārvaldīšanas līguma noslēgšanas kontekstā. Tiek skaidrotas pārvaldīšanas līguma funkcijas un tā būtība. Tiek raksturota SVID analīze. Otrajā daļā autors esošās ekonomiskās situācijas izvērtēšanai un stratēģisko attīstības mērķu noteikšanai veic uzņēmuma SVID analīzi. Tiek pierādītas organizētas informācijas aprites priekšrocības un labumi, tiek konstatētas informācijas aprites problēmas uzņēmumā. Tiek veikts pārvaldīšanas līguma ekonomiskais izvērtējums. Trešajā daļā tiek izvērtēta veikta iedzīvotāju anketēšana, ar mērķi noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju korporatīvās sociālās atbildības līmeni. Ceturtajā daļā tiek aprakstītas vispārējās darba drošības prasības, tiek veikts apkārtējās vides riska faktoru novērtējums un SIA Liepājas namu apsaimniekotājs ieguldījums vides aizsardzībā. Diplomprojekta izstrādē autors izmantos nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomu reglamentējošos likumprojektus, zinātnisko un mācību literatūru, interneta resursus, uzņēmuma iekšējos, nepublicētos dokumentus, publikācijas un empīrisko pieredzi.
Atslēgas vārdi Pārvaldīšanas līgums, komunikācija, nekustamais īpašums, sadarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā The contract of management, communication, real estate, cooperation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 10:33:33