Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Vides pieejamības novērtējums Rīgā” („Pilskalna ielas rekonstrukcija Bauskas pilsētā”)
Nosaukums angļu valodā „Assessment of Environment Availability in Riga” („Reconstruction of Pilskalna Street in Bauska”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.R.Naudžuns
Recenzents M.Sc. A.Neilande
Anotācija ANOTĀCIJA Izstrādātais diplomdarbs sastāv no divām daļām bakalaura darba - Vides pieejamības novērtējums Rīgā un inženierprojekta - Pilskalna ielas rekonstrukcija Bauskas pilsētā. Bakalaura darba mērķis bija objektīvi novērtēt vides pieejamību infrastruktūras objektiem Rīgas pilsētā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darba izpildes laikā veikti sekojoši uzdevumi: 1) Apkopota informācija par cilvēku grupām, kurām vides pieejamība ir nepieciešama. 2) Apkopoti statistikas dati par cilvēku skaitu pasaulē un Latvijā, kam ir nepieciešami vides pieejamības elementi. 3) Apkopoti normatīvie akti un standarti būvniecības jomā, kuros ir norādes par vides pieejamību. 4) Apsekota Rīgas pilsētas infrastruktūras objekti un objektīvi izvērtēti to pielāgojums pieejamai videi. Pēc uzdevumu izpildes un mērķa sasniegšanas, izdarīti secinājumi par vides pieejamības elementu esošo stāvokli Rīgas pilsētā un izstrādāti priekšlikumi to uzlabošanai. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts ceļu daļas tehniskais projekts Pilskalna ielas rekonstrukcijai Bauskas pilsētā. Projekta izpildes laikā ir apsekota esošā situācija, iegūti inženierģeoloģiskās izpētes dati, izstrādāti divi iespējamie ielas rekonstrukcijas risinājumi un veikts to salīdzinājums. Pamatvariantam izstrādāts tehniskais projekts atbilstoši izsniegtam uzdevumam. Rekonstruējamās ielas garums 1298,40m, ielai paredzēta 6m plata brauktuve ar satiksmes organizāciju abos braukšanas virzienos. Visā ielas garumā izveidota gājēju ietve ar mainīgu platumu. Projekta ietvaros veikti aprēķini ceļa segas konstrukcijai un jaunizbūvējamām caurtekām. Papildus sastādītas darba veikšanas specifikācijas un aprēķināta būvniecības izmaksu tāme. Bakalaura darba apjoms - 49 lapaspuses, 47 attēli un 1 tabula. Inženierprojekta apjoms 91 lapaspuses, 40 attēli, 20 tabulas un 18 rasējumi. Darbu izstrādei izmantoti 54 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Vides pieejamība, vides pieejamības elementi, Pilskalna iela, Bauskas pilsēta
Atslēgas vārdi angļu valodā Environment Availability, elements of environment availability, Pilskalna street, Bauska
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2013 11:18:35