Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Muitas ēka"
Nosaukums angļu valodā "Customs building"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents T.Kidiks
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura diplomdarba pamatā ir divas daļas: 1)Pētnieciskā daļa: Betona izmantošana izolēšanai pret radiācijas starojumu 2)Inženierprojekts: Muitas ēka Pētnieciskās daļas sākumā apskatīti radiācijas veidi, ar radiāciju saistītie jēdzieni, kā arī aizsardzības paņēmieni. Īsumā apskatīti tradicionālie radiācijas izolēšanas materiāli. Galvenā uzmanība pievērsta betona izpētei radiācijas izolēšanā radiācijas aizsargbetonu veidi, to sastāvs, galvenās īpašības, atšķirības un pielietojuma varianti. Apskatītas betona priekšrocības, salīdzinot ar citiem pretradiācijas materiāliem. Īpaša uzmanība pievērsta salīdzinoši jaunam pretradiācijas materiālam metālbetonam. Balstoties uz dažādiem literatūras un interneta avotiem, apskatītas tā komponenšu un gatava izstrādājuma īpašības, priekšrocības, salīdzinot ar populārākajiem radiācijas izolācijas materiāliem, sastāva īpatnības, izgatavošanas tehnoloģijas, kā arī analizēta ekonomiskā efektivitāte. Pētnieciskajā daļā ir 70 teksta lapaspuses, 15 attēli, 14 tabulas un 29 formulas. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts 6 stāvu dzelzsbetona muitas ēkas projekts Daugavpilī. Projektētas tādas nesošās konstrukcijas kā pārsegums, kolonna, pamats. Sastādītas tāmes, aprakstīta būvdarbu organizācija un tehnoloģija, kā arī darba aizsardzības aspekti. Konstrukcijas izvēle pamatota ar variantu tehniski ekonomisku salīdzinājumu. Inženierprojekts ietver paskaidrojuma daļu, kurā veikts viss iepriekš minētais un grafisko daļu. Grafiskajā daļā izstrādātas 9 A1 formāta lapas ar detalizētiem fasāžu, griezumu un konstruktīvo elementu rasējumiem, izveidotas tehnoloģiskās shēmas, būvdarbu organizācijas un kalendārie plāni. Inženierprojekta daļā ir 74 teksta lapaspuses, 9 A1 formāta rasējumu lapas, 18 attēli, 13 tabulas un 64 formulas.
Atslēgas vārdi Betona izmantošana izolēšanai pret radiācijas starojumu, Muitas ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Use of Concrete in Radiation Isolation, Customs building
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2012 21:02:01