Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA „Nordtext” attīstības stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of Development Strategy for „Nordtext” Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA M.Millers
Recenzents Dr.oec.,doc. J.Caune
Anotācija Maģistra darba tēma SIA Nordtext attīstības stratēģijas izstrāde. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 123 lpp., tajā iekļauti 30 attēli un 42 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 10 avoti latviešu, 26 angļu, 3 un krievu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Pirmajā darba daļā autors ir izpētījis attīstības stratēģiju veidus un to novērtēšanas principus, stratēģiskas vadīšanas procesu, stratēģiju finansēšanu un vērtību ķēdes analīzi. Otrajā darba daļā autors ir izpētījis tulkošanas nozares tendences pasaulē un Baltijas valstīs, kā arī aprakstījis uzņēmuma SIA Nordtext pamatdarbības specifiku, galvenos tirgus konkurentus un klientus. Otrajā nodaļā ir veikta ārvalstu tiešo investīciju analīze un uzņēmuma SIA Nordtext SVID analīze. Trešajā darba daļā autors ir veicis uzņēmuma SIA Nordtext izaugsmes scenāriju analīzi, lai noteiktu uzņēmuma optimālo attīstības virzienu konkurences cīņā. Autors ir analizējis piecus izaugsmes scenārijus (Status Quo jeb dabiskās izaugsmes scenārijs, jaunas pārrobežu filiāles atvēršanas scenārijs, pārrobežu uzņēmumu apvienošanās scenārijs, pārrobežu konkurenta pārņemšanas scenārijs, jaunu mašīntulkošanas tehnoloģiju ieviešanas scenārijs) un ir aprēķinājis izaugsmes scenāriju finanšu rādītājus. Analizējot uzņēmuma vidi un attīstības scenārijus, autors ir nācis pie secinājuma, ka saskaņā ar esošo tirgus situāciju, tendencēm un tehnoloģiju attīstību uzņēmumam SIA Nordtext kā attīstības scenāriju būtu ieteicams izmantot izaugsmes scenāriju kompleksu, kas ietver konkurenta pārņemšanu un jaunu tehnoloģiju ieviešanas scenārijus. Iepriekš minēto izaugsmes scenāriju kompleksa izvēli autors ir pamatojis ar scenāriju veiktajiem finanšu rādītāju aprēķiniem un ir pierādījis, ka izvēlētais izaugsmes scenāriju komplekss vislabāk atbilst uzņēmuma stratēģiskajam mērķim nodrošināt pilnu tulkošanas pakalpojumu pārklājumu Baltijas tirgos un līdz 2015. gadam kļūstot par vadošo tulkošanas uzņēmumu Baltijā.
Atslēgas vārdi attīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā developments, eloboration strategy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2012 18:57:17