Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Automaģistrāļu un ātrgaitas ceļu integrācija valsts autoceļu tīklā"
Nosaukums angļu valodā "Motorways and Expressways Integration in the National Road Network"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs asist. Z.Lazda
Recenzents
Anotācija Latvijas valsts galveno autoceļu tīkls ir iekļauts Eiropas starptautiskajā automaģistrāļu sistēmā (E ceļu) un Trans-Eiropas transporta (TEN-T) ceļu tīklā. Neviens no esošajiem valsts galvenajiem autoceļiem nav pilnībā atbilstošs automaģistrāļu un ātrgaitas ceļu prasībām. Valsts galvenos autoceļus ir nepieciešams pakāpeniski paplašināt un pilnveidot atbilstoši autotransporta satiksmes turpmākajai attīstībai un intensitātes pieaugumam, nodrošinot komfortablu, ātru un drošu satiksmi autobraucējiem un kravu pārvadātājiem. Maģistra darba mērķis ir apskatīt automaģistrāļu un ātrgaitas autoceļu koncepcijas (plānošanas principus), kā arī analizēt automaģistrāļu un ātrgaitas autoceļu integrēšanu Latvijas valsts autoceļu tīklā. Mērķa sasniegšanai veikti sekojoši uzdevumi: izvērtēta Latvijā spēkā esošā normatīvā bāze automaģistrāļu un ātrgaitas ceļu projektēšanai, apzināti ārvalstīs izmantotie vispārīgie principi un ieteikumi automaģistrāļu un ātrgaitas ceļu tīklu plānošanai, analizēts Latvijas valsts autoceļu tīkls un definēti perspektīvie ātrgaitas ceļu attīstības plāni tajā, kā arī sniegtas rekomendācijas šādu projektu realizācijai. Atsevišķam autoceļam izstrādāts detalizēts plānojums rekonstrukcijai par ātrgaitas ceļu. Darbā: 136 lpp teksts, 44 attēli, 27 tabulas, 3 rasējumu lapas un 47 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Automaģistrāle, ātrgaitas ceļš
Atslēgas vārdi angļu valodā Motorway, expressway
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 21:30:25