Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles punkta „Šķirotava” darbības analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Performance in the Customs Control Point “Skirotava””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija „MKP „Šķirotava” darbības analīze” mērķis ir izpētīt muitas darbības politiku LR un tās piemērošanu VID MKP Škirotava darbībā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izanalizēt un izpētīt pieejamo literatūru un citus informācijas avotus par muitas funkcijām un uzdevumiem; 2. Izpētīt pieejamo informāciju par VID MKP Šķirotavas darbību, raksturojot MKP Šķirotavas izmantojamās tehniskās ierīces un iekārtas; 3. Veikt MKP Šķirotava darbības raksturojuma un rezultātu analīzi; 4. Balstoties uz pieejamās literatūras un citu informācijas avotu analīzi izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus MKP Šķirotava darbības pilnveidošanai. Galvenās pētījumā izmantotās metodes bija teorētiskās izpētes metodes - literatūras un dokumentu analīze, un pētījuma izpētes metodes – statistiskā analīze. Diplomdarbs tika izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar MKP Šķirotava darbību, kā arī speciālo literatūru, publikācijām un interneta resursiem. Darba apjoms ir 58 lpp., darbā ietverti 19 attēli, bibliogrāfiskajā sarakstā ir 24 izmantoto literatūras avotu un dokumentu vienības.
Atslēgas vārdi MKP „Šķirotava” darbības analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of performance in the Customs control point Skirotava
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2012 22:50:23