Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Laboratorijas darba "Dzīvokļu elektroaizsardzība" materiālu izstrāde E-Studiju kursam"
Nosaukums angļu valodā "Development of materials for laboratory work "Electrical protective devices of apartment" in the E-Studies course"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs S.Vītoliņa
Recenzents A.Kanbergs
Anotācija Šī darba galvenais mērķis bija izveidot priekšlikumus mācību priekšmeta "Elektrotehnika un elektroiekārtas arhitektiem" ORTUS E-Studijās ievietoto materiālu pilnveidošanai. Izveidota aptaujas anketa studentu zināšanu pārbaudei par mājas elektroaizsardzību, izanalizēti iegūtie rezultāti, izdarīti secinājumi un izveidoti priekšlikumi. Doti ierosinājumi, kā pilnveidot jau pieejamo E-Studiju kursu ar darba teorētiskās bāzes materiāliem, dota struktūra, kā to sasniegt. Pievienoti norādījumi darbam ar ORTUS E-Studiju vidi un dots to iespēju raksturojums. Darba kopapjoms ir 63 lappuses, tas satur 40 attēlus, tajā ir atsauces uz 9 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi dzīvokļa elektroaizsardzība, materiāli E-Studiju kursam, laboratorijas darba materiāli
Atslēgas vārdi angļu valodā electrical protection of apartment, materials for E-Study course, materials for laboratory work
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.06.2012 11:56:58