Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze Eiropas Savienības valstīs un Latvijas Republikā”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Value Added Tax Systems in European Union countries and Republic of Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Diplomdarba tēma ir Pievienotās vērtības nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze Eiropas Savienības valstīs un Latvijas Republikā. Kopš Latvija ir kļuvusi par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, ir ļoti svarīgi aktīvi iesaistīties nodokļu sistēmas pilnveidošanā, īpaši tas attiecināms uz netiešo nodokļu sfēru, pie kuras pieder arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN), jo attīstoties brīvai preču un pakalpojumu kustībai starp ES dalībvalstīm, arvien lielāka nozīme ir dalībvalstīs piemērotajai nodokļu sistēmai, lai nodrošinātu godīgu konkurenci arī starpvalstu darījumiem. Šī darba mērķis ir izanalizēt pievienotās vērtības nodokļa sistēmu Eiropas Savienībā, izstrādāt un piedāvāt priekšlikumus kopējai pievienotās vērtības nodokļa sistēmas ES uzlabošanai un tās piemērošanai Latvijā. Lai sasniegt šī mērķi nepieciešams risināt šādus darba uzdevumus: Raksturot Pievienotās vērtības nodokļa vēsturiskās attīstības posmus; Izpētīt Pievienotās vērtības nodokļa likumdošanu, kas satur Eiropas Savienības prasības šim nodoklim; Raksturot Pievienotās vērtības nodokļa elementus subjekts, objekts, likmes, atbrīvojumi un bāze; Izpētīt Latvijas republikas Pievienotās vērtības nodokļa sistēmu; Veikt Latvijas Republikas un Eiropas Savienības valstu Pievienotās vērtības nodokļa elementu salīdzinošu analīzi; Uz Eiropas Savienības valstu nodokļu sistēmas piemēra veikt priekšlikumus Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa pilnveidošanai. Diplomdarbs sastāv no trim daļām. Pirmā daļā autore raksturo pievienotas vērtības nodokli, to jēdzienu, funkcijas, attīstību, ka arī nodokļa vēsturi. Otrā daļā autore raksturo Pievietotās vērtības nodokļa elementus. Trešā daļa autore veic Pievienotās vērtības nodokļa salīdzinošu analīzi Eiropas Savienības dalībvalstīs. Diplomdarbs sastāv no 64 lapaspusēm, 1 attēla, 1 formulas un 17 tabulām.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis, Eiropas Savienība, Latvijas Republika, dalībvalstīs, direktīva
Atslēgas vārdi angļu valodā Value-added tax, the European Union, the Latvian Republic, the Member States, the Directive
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 13:21:43