Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Būvniecības darbu apjomu tāmēšanas un uzmērīšanas metodika"; diplomprojekts "Hipodroma un Jātnieku sporta centrs Rīgā, Kleistu ielā"
Nosaukums angļu valodā "Methods of Cost Estimating and Measurements for Construction Works"; Diploma Project "Hippodrome and Riders Centre in Riga, Kleistu Street"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Kreicburgs
Recenzents U.Lencis
Anotācija Diplomdarbs sastāv no bakalaura darba pētījumu daļas un inženierprojekta. Bakalaura darba pētījumu daļā analizēta tāmes uzbūve un detalizēti apskatītas sadaļas, kurās tiek iekļautas visas ar būvniecības darbiem saistītās izmaksas, kā arī aprakstīti dažādi tāmes sastādīšanas veidi atšķirīgās projekta attīstības stadijās. Apraksta daļa ilustrēta ar 2 attēliem, 4 pārskata tabulām un 5 izmaksu kalkulāciju piemēriem. Darba sadaļā par uzmērīšanas metodiku analizēta Lielbritānijas dokumentu SMM7 [The Standard Method of Measurement] un CESMM3 [Civil Engineering Standard Method of Measurement] uzbūve un galvenās vadlīnijas veicamo būvdarbu apjomu uzmērīšanai. Darba gaitā secināts par uzmērīšanas metodiku rokasgrāmatu pielietošanas priekšrocībām un ieviešanas noderīgumu Latvijas būvniecības tirgū. Inženierprojekts izstrādāts Hipodroma un Jātnieku sporta centra būvniecībai Rīgā, Kleistu ielā, tajā aprakstīta objekta specifika, izstrādāts salīdzinošs siltumtehniskais aprēķins diviem ārsienu veidiem, pamatota galveno nesošo konstruktīvo elementu izvēle un veikts konstruktīvais aprēķins pāļiem, metāla kolonnai un kopnei. Darba gaitā aprakstīta būvlaukuma aprīkojuma un izmantotās būvtehnikas parametri, veikti nepieciešamie resursu aprēķini un izstrādāts ekonomiskais pamatojums, parādot darba sākumā uzstādītos mērķus budžeta un izpildes termiņa sasniegšanai. Inženierprojektā ietilpst detalizēts būvdarbu tehnoloģijas apraksts pa darbu veidiem un darba aizsardzības un drošības pasākumu prasības. Diplomprojektā ir 150 lapas, tika izmantoti 49 literatūras un interneta informācijas avoti. Grafiskā daļa sastāv no deviņām A1 formāta lapām.
Atslēgas vārdi Tāmēšana, uzmērījumu metodika, būvdarbi
Atslēgas vārdi angļu valodā Cost estimading, Methods of Measurement, Construction works
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2012 13:40:08