Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Energomarķējuma lietošanas novērtēšana elektroiekārtām"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of Electrical Equipment Labelling Usage"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Svetlana Mjakuškina
Recenzents Dipl.ing.,asoc.profesors Jānis Miķelsons
Anotācija Gailis V. Energomarķējuma lietošanas novērtēšana elektroiekārtām: Bakalaura darbs / V. Gailis, S. Mjakuškina. Rīgā: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. 67 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 6 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt elektroiekārtu energomarķējumu lietošanu veikalos un interneta vidē, kā arī izstrādāt ieteikumus un vadlīnijas, lai uzlabotu normatīvos aktus un energomarķējuma atpazīstamību sabiedrībā. Pirmajā daļā tiek analizētas problēmas enerģijas taupīšanas jautājumos un identificēti piedāvātie risinājumi. Apskatīts energomarķējuma jēdziens un tā vēsture, kā arī kvalitātes infrastruktūra un datu apkopošanas metodes. Otrajā daļā tiek analizēti uz energomarķējumu attiecināmie normatīvie dokumenti. Novērtēta elektroiekārtu energomarķējuma atbilstība normatīvo aktu prasībām un izpētīta marķējuma lietošana veikalos un interneta vidē. Trešajā daļā ir izstrādātas vadlīnijas un veikti aprēķini, lai noskaidrotu, vai energoefektīva iekārta atmaksājas tās kalpošanas laikā. Nozīmīgākie secinājumi: interneta veikalos informācija par preci netiek sniegta atbilstoši prasībām, ražotāji par preci bieži vien norāda nepatiesu informāciju. Nozīmīgākie priekšlikumi: izveidot vadlīnijas interneta veikaliem, kas būtu labās prakses piemērs un palielināt finansējumu energomarķējuma tirgus uzraudzībai.
Atslēgas vārdi Energomarķējums, tirgus uzraudzības
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy labeling, market surveillance
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 09:17:18