Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas pilnveide uzņēmumā "Zaļais dārzs"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Food Safety Assurance in "Green Garden" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Maira Sapata
Recenzents Mg.oec. Jānis Pildavs
Anotācija Bindmane A. Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas pilnveide uzņēmumā „Zaļais dārzs”: Maģistra darba projekta daļa A. Bindmane, M. Sapata. – Rīga: IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģijas katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2012. – 41 lpp. Maģistra darba projekta daļa rakstīta latviešu valodā, to veido trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 41 lpp., tajās iekļauti 3 attēli un 6 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 19 avoti latviešu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir pilnveidot ražošanas procesu izpildes kvalitāti drošas pārtikas ražošanā. Pirmajā darba daļā ir izvērtēta darbinieku iesaistīšana darba organizēšanā un novērtēta HACCP nozīme virtuves darbu kvalitātes uzlabošanai. Otrajā darba daļā analizēta situācija uzņēmuma par darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanas iespējām, izpētīta ietekme uz ražošanas kvalitāti, jo jaunajiem darbiniekiem un praktikantiem nav veikta iekšējā apmācība par uzņēmumu un ražošanas atbilstošu organizēšanu. Trešajā darba daļā izstrādāta apmācību programma jaunajiem darbiniekiem un praktikantiem zināšanu un prasmju paaugstināšanai, par kvalitatīvu ražošanas procesu izpildi un radot iespēju iepazīties ar uzņēmuma iekšējo kārtību, darba organizēšanu un kolektīvu. Izstrādāts paškontroles sistēmas pilnveides plāns, novērtētas pilnveides iespēju ieviešanas izmaksas, izvērtēta pilnveides plāna ieviešanas efektivitāte. Apmācības programma jaunajiem darbiniekiem un praktikantiem dod iespēju iegūt jaunas zināšanas un prasmes, lai veicinātu labvēlīgu attieksmi pret darbu izpildi un savstarpējo komunikāciju, tā nodrošinot pilnīgu izsekojamību risku novēršanai un produktu ražošanas procesu kvalitatīvu izpildi.
Atslēgas vārdi Kvalitātes pilbveide, pārtikas drošums, darbinieku apmācības
Atslēgas vārdi angļu valodā quality improvement, food safety, employee training
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 09:36:42