Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Pārtikas produktu virzīšanas metodes vairumtirdzniecības uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Food product promotion methods in a wholesale company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec., prof. I.Geipele
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Oksana Dudoreva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Pārtikas produktu virzīšanas metodes vairumtirdzniecības uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: 61 lpp, 11 tab., 8 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā izmantota Latvijas un ārzemju autoru teorētiskā literatūra mārketingā un tā specifiskā apakšnozarē tirgvedības komunikācijās, tika izmantoti interneta resursi, uzņēmuma SIA Daisena Latvia nepublicētie materiāli. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no analītiskā apskata daļas, kurā pētīti preču virzīšanas tirgū metožu teorētiskie aspekti un metodes to efektivitātes novērtēšanai un pētījumu un aprēķinu daļas, kurā pētīta SIA Daisena Latvia darbība, pētītas preču virzīšanas metodes uzņēmumā un to efektivitāte. Izstrādātas mārketinga komunikācijas SIA Daisena Latvia piedāvātam produktam šokolāde Schogetten. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dudoreva O. Pārtikas produktu virzīšanas metodes vairumtirdzniecības uzņēmumā: Bakalaura darbs / Zinātn. vadītāja Dr.oec.,doc. Rita Greitāne Datorsalikums.Rīga: RTU, 2012. 61 lpp.
Atslēgas vārdi Pārtikas produktu virzīšanas metodes vairumtirdzniecības uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Food product promotion methods in a wholesale company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 12:23:50