Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Eiropas reģionālā attīstības un sociālā fondu izmantošana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Implementation of European regional development fund and social fund in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc.(prakt.) I.Eriņš
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Maģistra darba problēma - Eiropas Reģionālā attīstības un Eiropas Sociālā fondu izmantošana Latvijā. Maģistra darba problēma ir aktuāla, jo arvien vairāk uzņēmumiem ir nepieciešams finansējuma atbalsts, lai attīstītos un kļūtu konkurētspējīgāki. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmumi cenšas izmantot un piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu kā atbalstu savas uzņēmējdarbības turpināšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai. Maģistra darba objekts ir Eiropas Reģionālais attīstības un Eiropas Sociālais fonds. Maģistra darba priekšmets ir Eiropas Reģionālā attīstības un Sociālā fondu apguve Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt Eiropas Savienības projekta procesu vadības shēmu, ar kuras palīdzību tiks izstrādāts Eiropas Savienības projekts SIA Konti ES struktūrfondu finansējuma atbalsta saņemšanai, uzņēmējdarbības paplašināšanai, balstoties uz ES atbalsta programmu izstrādātajām vadlīnijām. Pašlaik Latvijā nav izstrādāta vienota ES projekta procesu vadības shēma, maģistra darba izvirzītā hipotēze ir izstrādāt ES projekta procesu vadības shēmu, kas palīdzēs Latvijas uzņēmumiem pēc tā izstrādāt ES projekts, ietverot visus nepieciešamos aspektus tā, lai ES projekts būtu caurskatāms un saprotams sadarbības un uzraudzības institūcijām. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, maģistra darbam tika uzstādīti sekojoši uzdevumi: analizēt Eiropas Reģionālā attīstības un Sociālā fondu darbības aktivitātes un to atbalstu Latvijā 2007. - 2013. gada plānošanas periodā; analizēt Eiropas Reģionālā attīstības un Sociālā fondu apguvi Latvijā 2007. - 2013. gada plānošanas periodā; izpētīt ES strukturālo politiku un tās mērķus; apskatīt ES struktūrfondu apguves stratēģiju; izpētīt ES struktūrfondu regulējošos dokumentus un to institucionālo bāzi; apskatīt ES struktūrfondu aktivitātes Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās pamatnosacījumus; izstrādāt ES projekta pārvaldes modeli SIA Konti; izstrādāt ES projekta procesu vadības shēmu SIA Konti; izstrādāt ES struktūrfondu projektu SIA Konti. Maģistra darba novitātes: 1.Izstrādāts projekta procesu vadības shēmas modelis, kura galvenie uzdevumi spēj labāk pārvaldīt projekta vadību. 2.Izstrādāta ES projekta procesu vadības shēma, kas ir izstrādāta tā, lai tā iekļautu visus nepieciešami veicamos procesus un uzdevumus, pēc kuru izpildes tiks izstrādāts projekts ES struktūrfondu atbalsta saņemšanai. Maģistra darba ietvaros tika noteikts ierobežojums, ka tiek analizēts ERAF un ESF atbalsts un apguve noteiktā laika plānošanas periodā no 2007. - 2013. gadam Latvijā līdz 2011. gada 31. decembrim. Sakarā ar to, ka Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvalde nav publicējusi statistiskos rādītājus par 2011. gadu, tad maģistra darba ietvaros tiek noteikts ierobežojums, ka tiek veikta juridisko un grāmatvedības pakalpojumu darbības veida statistisko un ekonomisko rādītāju analīze laika periodam no 2006. 2010. gadam. Maģistra darba analītiskajā daļā tika analizēts ERAF un ESF atbalsts un apguve līdz 2011. gada 31. decembrim, veikta juridisko un grāmatvedības pakalpojumu darbības veida statistisko un ekonomisko rādītāju analīze, kā arī SIA Konti rentabilitātes un izmaksu struktūras analīze. Teorētiskā daļā darba autore ir izskatījusi ES strukturālās politikas principus un mērķus, ES struktūrfondu apguves stratēģiju un tās regulējošo dokumentu institucionālo bāzi, izstrādājusi ES projekta pārvaldes modeli uzņēmumam, pēc kura uzņēmuma vadībai ir jāvadās, lai veiksmīgi tiktu realizēta projekta vadīšana. Tika izstrādāta ES projekta procesu vadības shēma, lai uzņēmuma vadība projekta gaitā nenovirzītos no projekta mērķa un spētu vadīties pēc tās projekta izstrādes laikā. Zinātniski praktiskajā daļā darba autore, izmantojot teorētiskajā daļā izstrādāto ES projekta pārvaldes modeli uzņēmumam un ES projekta procesu vadības shēmu, izstrādāja ES projektu uzņēmumam SIA Konti.
Atslēgas vārdi Eiropas Reģionālais attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds
Atslēgas vārdi angļu valodā European Regional Development Fund, European Social Fund
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 13:45:18