Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu vadības pilnveide valsts bankā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Processes Management in the State Bank"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
Recenzents Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Anotācija Namnieks R. Procesu vadības pilnveide valsts bankā: Maģistra darbs / R.Namnieks, J.Mazais Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma ""Visaptverošā kvalitātes vadība"", 2012. 92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 21 attēls un 8 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 15 avoti latviešu valodā un 17 angļu valodā. Darbam pievienots 1 (viens) pielikums. Darba mērķis ir pilnveidot procesu vadību valsts bankā (tālāk tekstā Iestāde), padarot procesu izpildi efektīvāku. Pirmajā daļā ir apskatītas kvalitātes vadības ievērojamāko līderu atziņas, viņu piedāvātās pieejas, metodes un instrumenti, mūsdienās plašāk izmantotās kvalitātes vadības, t.sk. procesu vadības stratēģijas, sistēmas, pieejas un metodes, kā arī atziņas attiecībā uz pārmaiņu vadību. Otrajā daļā ir aprakstīts pētījuma objekts Iestāde, kvalitātes vadība un procesu vadība Iestādē. Trešajā daļā ir aprakstīts risinājumu un alternatīvu pamatojums, labāko alternatīvu izvēle, kā arī norādīts izstrādāto priekšlikumu ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir pilnveidot funkcijas ""transporta pakalpojums"" izpildi, apvienojot abus līdzīgos transporta pakalpojumu nodrošināšanas procesus vienā procesā, līdz ar to, arī veicot izmaiņas Iestādes struktūrā, nododot viena procesa īpašnieka pārraudzībā visus šī procesa izpildei nepieciešamos resursus un mainot Iestādē noteikto dienesta transportlīdzekļa izmantošanas pieteikšanas kārtību.
Atslēgas vārdi Procesu vadība un tās nepārtraukta pilnveide ir aktuāla katrai organizācijai.
Atslēgas vārdi angļu valodā Process management and its constant improvement are relevant for each organisation.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 15:53:43