Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas ekonomiskie aspekti
Nosaukums angļu valodā Apartment house management of the economic aspects
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs SIA RBSSkals, Dipl.ing.O.Caune
Recenzents RD PIP, Mg.oec. S.Geipele
Anotācija Diplomprojekta Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas ekonomiskie aspekti mērķis ir izpētīt un izanalizēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu ekonomiskos aspektus Latvijā un rast racionālāko finansiālo līdzekļu izmantošanu. Pētījuma rezultātā izstrādāt secinājumus un priekšlikumus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesa uzlabošanai. Darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. .Izpētīt nekustamā īpašuma apsaimniekošanas situāciju Latvijā; 2. Raksturot dzīvokļa īpašuma un dzīvojamo māju, kā nekustamā īpašuma objektu; 3. Raksturot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas juridiskos aspektus; 4. Izpētīt dzīvojamās mājas apsaimniekošanas formas; 5. Izpētīt, kurš no izvēlētajiem pārvaldīšanas uzēmumiem, piedāvā dzīvokļu īpašnieku finansiālo līdzekļu racionālu izmantošanu; 6. Noteikt iespējamās problēmas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nozarē un rast šo problēmu risinājumu, sniedzot secinājumus un priekšlikumus; Projekta daļa sastāv no četrām nodaļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās un darba aizsardzības. Diplomprojekta grafiskajā daļā ietverta informācija, kas atspoguļo diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Darba apjoms ir 90 lapaspuses, kurā ir 22 attēli, 1 formula, 5 tabulas, darba grafiskās daļas apjoms ir 21 lapaspuse. Darba izstrādei izmantoti 27 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas ekonomiskie aspekti
Atslēgas vārdi angļu valodā diploma Apartment house management of the economic aspects
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 12:04:34