Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Latvijas Valsts Sociālās apdrošināšanas sistēmas pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Latvian state social insurance system"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., prof., K. Ketners
Recenzents Dr.oec., prof. V. Nešpors
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts par tēmu “Latvijas Valsts Sociālās apdrošināšanas sistēmas pilnveidošana”. Maģistra darba autors ir Jeļena Lapina. Maģistra darba vadītājs ir Dr.oec. prof. K. Ketners. Mūsdienu ekonomiskās attīstības procesos, kuros vērojamas pasaules krīzes sekas, pieaug vajadzība pilnveidot mehānismu, kas paaugstina ekonomiskās un sociālās izaugsmes līdzsvaru valstī. Darbs veidots no piecām sadaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba teorētiskajā daļā izpētīta pēdējo gadu zinātniskā literatūra un sociālās sistēmas darbību regulējošā normatīvo aktu bāze, nosakot sistēmas darbības mehānismu, apdrošināšanas veidus Latvijā. Darba analītiskajā daļā izskatītas Lietuvas un Igaunijas sociālās apdrošināšanas sistēmas un salīdzinātas ar Latvijas valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas darbību. Pētījumā secināts, ka Latvijas sabiedrības struktūrā vērojamas negatīvas izmaiņas (palielinājās bezdarbnieku skaits; negatīvs migrācijas saldo; negatīvs dabiskais pieaugums; nesabalansēta demogrāfiskā slodze), kuras noteikti negatīvi ietekmē valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas normālu funkcionēšanu kopumā. Nodarbinātību, ekonomisko aktivitāti un dzimstību valstī kavē ierobežotais resursu daudzums vecākiem ar maziem bērniem sekmīgas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējai. Praktiskajā daļā ir piedāvāti sociālās apdrošināšanas pilnveidošanas iespējas Latvijā. Vecāku nodarbinātības sekmēšanai tiek izvirzīta ģimenes vajadzībām un iespējām atbilstošu bērna aprūpes pakalpojumu klāsta nodrošināšana. Nedeklarētas nodarbinātības mazināšanai piedāvāti izglītojošas dabas pasākumi par darbinieku tiesībām un pienākumiem. Darbā izmantotas grafiskās, ekonomiskās, datu salīdzināšanas metodes. Darba izstrādē izmantota speciālā ekonomiskā literatūra, mācību literatūra un aktuālā informācijā internetā. Darba apjoms ir 77 lappuses, kurās iekļautas 2 tabulas un 7 attēli, darba sastādīšanai tika izmantoti 30 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Latvijas Valsts Sociālās apdrošināšanas sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Latvian state social insurance system
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 18:16:06