Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem un uzņēmējdarbību”
Nosaukums angļu valodā “Influence of Corporate Income Tax Rates to State Budget Revenues and Entrepreneurship”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs S.Sarule, VID NP LNAD Daugavpils KAC galvenā nodokļu inspekt
Recenzents V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma Uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem un uzņēmējdarbību Īpaši svarīgi katrai valstij, veidojot savu nodokļu sistēmu, domāt ne tikai, kā iegūt lielākus ienākumus no nodokļu maksātājiem, bet arī jāmāk aizsargāt savu teritoriju no tās neefektīvas izsaimniekošanas, samazināt nepieciešamas nodokļu likmes, lai stimulētu uzņēmējdarbību. Tādēļ svarīgi, lai nodokļu sistēmai būtu ekonomiskā efektivitāte, objektivitāte, vienkārša administrēšana, elastīgums, nodokļu stabilitāte un politiskā atbildība. Ikvienam uzņēmumam, plānojot savu saimniecisko darbību, ir jārēķinās ar attiecīgās valsts noteiktajām prasībām saistībā ar nodokļu iekasēšanu, un tās ietekmi uz uzņēmējdarbības finansiāliem rādītājiem. Minētie apstākļi bija par pamatu šī diplomdarba temata izvēlei. Izstrādājot diplomdarbu, darba autore noteica diplomdarba mērķi - analizēt uzņēmuma ienākuma nodokļa lomu valsts budžeta ieņēmumos un ietekmi uz uzņēmējdarbību, nosakot šī nodokļa galvenās problēmas, izstrādājot priekšlikumus to risināšanā. Minētā mērķa sasniegšanai darba gaitā tika izvirzīti uzdevumi: izpētīt literatūrā analizētās nodokļu politikas būtību un to ietekmi uz valsts budžeta un uzņēmējdarbības ieņēmumiem; izpētīt UIN un tā administrēšanas būtību; izanalizēt UIN ieņēmumus Latvijā no 2006.gada līdz 2011.gadam; izpētīt un analizēt atsevišķas izmaiņas likumdošanā, kas saistītas ar UIN aprēķināšanu, nodokļu likmēm, nodokļu atlaidēm un piemērošanas kārtību, nosakot šo izmaiņu nozīmi un ietekmi uz valsts budžeta un uzņēmējdarbības ieņēmumiem; izstrādāt priekšlikumus UIN politikas problēmu risināšanai, kas saistītas ar to ietekmi uz valsts budžeta un uzņēmējdarbības ieņēmumiem. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika raksturota valsts budžeta sistēma un tiešo nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību. Diplomdarba otrajā nodaļā tika raksturots uzņēmumu ienākuma nodoklis, tā likmes un riski, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana, administrēšana un kontrole. Tika veikta uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu analīze Latvijā. Diplomdarba trešajā nodaļā tika aplūkots uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju ietekme uz valsts budžetu un uzņēmuma saimniecisko darbību. Diplomdarba sastāvs: 3 nodaļas, 65 lappuses, 9 attēli, 5 tabulas, 42 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem un uzņēmējdarbību
Atslēgas vārdi angļu valodā Influence of Corporate Income Tax Rates to State Budget Revenues and Entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2012 20:46:40