Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Saliekamā dzelzsbetona daudzstāvu dzīvojamā pasīvā ēka"
Nosaukums angļu valodā "Prefabricated concrete multi-storey residential passive house"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Kostjukovs
Recenzents Ģ.Vīksne
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas ar tēmu Saliekamā dzelzsbetona pasīvā ēka un no inženierprojekta ar tēmu Saliekamā dzelzsbetona daudzstāvu dzīvojamā pasīvā ēka. Pētnieciskā darba mērķis - noteikt ekonomisko pamatojumu saliekamā dzelzsbetona pasīvajai dzīvojamai ēkai Latvijas tirgū. Lai to sasniegtu, tika izanalizēta pieejamā informācija par pasīvajām ēkām un to būvniecības praksi. Literatūras apskatā ietverta informācija arī par pasīvo ēku būvniecības tendencēm Latvijā un pasaulē uz 2012. gada pavasari. Konstruktīvo elementu analīzē apskatīti iespējamie saliekamā dzelzsbetona vertikāli norobežojošo konstrukciju risinājumi. Darba analītiskajā daļā tiek novērtēts pasīvās ēkas ieviešanas ieguldījumu atmaksāšanās periods attiecībā pret ēku, kas atbilst Latvijas būvnormatīvu minimālajām siltumtehniskajām prasībām. Datu apstrādē un analīzē tiek izmantotas naudas plūsmas un peļņas sliekšņa metodes, kas precīzi ataino ieguldījumu attiecību pret ekspluatācijas cikla izmaksām. Datu analīzes rezultātā ir iegūts ieguldījumu atmaksāšanās periods, kas kalpo par ekonomisko pamatojumu pasīvo daudzstāvu dzīvojamo ēku būvniecībai Latvijā. Inženierprojekta daļā sastādīts projekts piecu stāvu dzīvojamajai ēkai ar pazemes autostāvvietu Rīgā, Turaidas ielā 4, kuras galvenie konstruktīvie elementi ir no saliekamā dzelzsbetona, un pati ēka atbilst pasīvās ēkas standartam. Projekts sastāv no ēkas arhitektūras apraksta un rasējumiem, inženierkomunikāciju risinājumiem, konstruktīvo elementu (sijas, kolonnas un pamatu) aprēķiniem ar šo būvkonstrukciju rasējumiem, darba un vides drošības risinājumiem, būvniecības ekonomiskā pamatojuma, kas atainots tāmēs un izmaksu salīdzinājumā, kā arī būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas apraksta, kas ietver būvdarbu aprakstu, būvdarbu kalendāro plānu, būvģenplānu un tehnoloģisko karti. Diplomprojekta sējumā ir 131 lapas, 33 tabulas, 43 attēli un 45 izmantotās literatūras avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 8 gab. A1 formāta lapām. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Pasīvā ēka, passivhaus, pasīvā māja, saliekamā dzelzsbetona pasīvā ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Passivhaus, Passive house
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 10:12:34