Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for promoting employee selection and adaptation at a company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Jeļena Vasiļjeva Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: RTU lektore, Mg.oec., Bc. psych. Iveta Ozoliņa-Ozola Diplomprojekta temats: Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts Diplomprojekta apjoms: 74 lapas; darbā iekļautas 30 tabulas, 11 attēli un 5 formulas; darbam pievienoti 14 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 26 informācijas avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikts uzņēmuma raksturojums, personāla sastāva un kustības analīze, uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas veicināšanas procesu novērtējums. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases un adaptācijas veicināšanas teorētiskie aspekti. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti: personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts, personāla adaptācijas procesa veicināšanas projekts un noliktavas darbinieku darba vietas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Vasiļjeva, J. Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts: Diplomprojekts/Zinatn.vadītāja Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 74 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for promoting employee selection and adaptation at a company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 20:07:38