Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Satiksmes drošības problēmu analīze Madonā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Traffic Safety Problems in Madona"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Darba nosaukums: Satiksmes drošības problēmu analīze Madonā Darba autors: Edgars Gailums Darba veids: maģistra darbs Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., profesors J. Smirnovs Darba apjoms: 142 lpp, 119 attēli, 41 tabula, 40 izmantotās literatūras avoti, 3 pielikumi Atslēgas vārdi: ceļu satiksmes drošība, Madona Darba apraksts: maģistra darbā apskatītas autoceļu vispārējās problēmas, ceļu satiksmes negadījuma cēloņi, ceļu satiksmes drošības jomas vadība, ceļu infrastruktūra, transportlīdzekļi un drošības ierīces, ceļu satiksmes drošības izglītība un kampaņas, autovadītāju apmācība, ceļu satiksmes noteikumu izpildes kontrole, ceļu satiksmes drošības dati un datu vākšana, kā arī satiksmes drošības līmeņa novērtēšanas metodes. Pēc literatūras avotu analīzes tika veikts pētījums ar mērķi izvērtēt Satiksmes drošības problēmas Madonā. Pētījumā satiksmes drošība tika izvērtēta izvēlētajā ielu tīklā un noteiktas bīstamākās Madonas pilsētas vietas, kā arī piedāvāti risinājumi satiksmes drošības uzlabošanai. Tika novērtēts ekonomiskais izdevīgums uzlabojumu veikšanai galvenajos ceļu mezglos pilsētā un izstrādātas esošās un uzlabotās satiksmes organizācijas shēmas. Rezultāti: bīstamākā no Madonas pilsētas galvenajām ielām ir Raiņa iela. No galvenajiem ceļu mezgliem Madonā par bīstamiem uzskatāmi O.Kalpaka un Rūpniecības ielas krustojums, kā arī Rīgas, Saules, Lazdonas un Zābera ielas krustojums. Ekonomiski novērtējot satiksmes uzlabojumus galvenajos ceļu mezglos Madonas pilsētā, tika noskaidrots, ka O.Kalpaka un Rūpniecības ielas krustojuma rekonstrukcija atmaksājas ilgtermiņā, taču satiksmes organizācijas uzlabojumi Rīgas, Saules, Lazdonas un Zābera ielā, kas saistīti ar mazākām izmaksām, atmaksājas īsā laika posmā. Secinājumi: veicot noteiktus satiksmes drošības uzlabojumus bīstamākajās Madonas pilsētas vietās, var būtiski palielināt satiksmes drošību pilsētā. Uzlabojumi saistīti ar satiksmes organizācijas uzlabošanu krustojumos, atsevišķu ceļu mezglu rekonstrukciju, redzamības uzlabošanu ceļu mezglos, autobusu pieturu likvidēšanu un pārvietošanu uz vietām, kur tās neietekmē satiksmes drošību ceļu mezglos, gājēju ietvju un apgaismojuma izbūvi. Pieaugot satiksmes intensitātei, satiksmes drošība samazināsies, tāpēc ir būtiski veikt satiksmes drošības uzlabojumus pilsētas bīstamākajās vietās.
Atslēgas vārdi ceļu satiksmes drošība, Madona
Atslēgas vārdi angļu valodā traffic safety, Madona
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 12:36:07