Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Development of Personal Income Tax in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Diplomdarba tēma ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība Latvijā, kurā tiek analizēts ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk tekstā - IIN) saistītās procedūras. Sakarā ar to, ka nodokļi ir svarīga ekonomiska kategorija, ar kuru sastopas ikviens iedzīvotājs un uzņēmums un tieši Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no svarīgiem nodokļiem, kuru autore apskatīs un analizēs savā darbā. Ekonomikas nozaru speciālistiem ir ļoti svarīgi prast lietot, veidot un administrēt nodokļus. Diplomdarba pētījuma objekts ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība Latvijā. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība un pilnveidošanas iespējas. Diplomdarba mērķis ir identificēt un analizēt IIN problēmas Latvijā un piedāvāt priekšlikumus šī nodokļa uzlabošanai. Darba mērķa sasniegšanai tiek veikti šādi uzdevumi: 1. raksturot IIN vietu nodokļu sistēmā 2. pētīt un analizēt IIN procedūras Latvijā 3. izstrādāt priekšlikumus IIN uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā tiek aplūkota nodokļu vispārējā sistēma Latvijā, IIN vēsturiskā attīstība un kopumā IIN. Otrajā nodaļā tiek aprakstīti IIN aprēķināšanas veidi, maksājumu uzskaite un kārtība. Trešajā nodaļā tiek analizēta fiksētā nodokļu sistēma, iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanas iespējas, piedāvāti priekšlikumi, kā šo sistēmu var uzlabot un kādas problēmas var rasties. Darbs satur 1 pielikumu, 3 attēlus, 13 tabulas, bibliogrāfiskais saraksts 26 vienības, kopā 61 lappuse, neskaitot pielikumus.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā The development of the income tax in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 13:55:36